Οικονομία

Eurobank – Η νέα αντίληψη για την τραπεζική λειτουργία και εξυπηρέτηση με ορίζοντα το 2030

10.11.2021 | 20:42 Eνσωμάτωση

Η Τράπεζα Εurobank προετοιμάζεται, σχεδιάζει και διαμορφώνει την «EUROBANK 2030 | Τράπεζα της Ανάπτυξης».

Ο επιχειρησιακός της σχεδιασμός, με ορίζοντα δεκαετίας αναπτύσσεται σε τρεις κεντρικούς άξονες:

▪ Η ανάπτυξη του ανθρωποκεντρικού, τεχνολογικά υποβοηθούμενου, μοντέλου Phygital που αξιοποιεί την τεχνολογία σε ισορροπία με τον ανθρώπινο παράγοντα για απλή, γρήγορη, προσωποποιημένη και ασφαλή εξυπηρέτηση 24/7.

▪ Χρηματοδότηση εμβληματικών έργων και επενδύσεων μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων, με στόχους την αλλαγή του παραγωγικού προτύπου της οικονομίας, κυρίως μέσω επενδύσεων βάσει των κριτηρίων ESG (Environmental, Social, Governance).

▪Ολιστική στήριξη των μικρότερων επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με τις μεγάλες δυνατότητες χρηματοδότησης και μέσω των πόρων ευρωπαϊκών ή/και ελληνικών προγραμμάτων.

Ενδεικτική της σημασίας που αποδίδει η Διοίκηση στο νέο αναπτυξιακό κύκλο, είναι και η απόφασή της να αναπροσαρμόσει την εταιρική της ταυτότητα, υπογραμμίζοντας, και σημειολογικά, την ανάγκη για μεγάλες αλλαγές που απαιτεί η σύγχρονη εποχή.

Videos & Απoσπάσματα από Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων - 10/11/2021