Ταυτότητα

Ιδιοκτησία

ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ Α.Ε

Γραφεία: Συγγρού 340, Τ.Κ. 17673, Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 210 7547000

Διευθυντής Ψηφιακών Μέσων
Λευτέρης Χαραλαμπόπουλος

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το πεδίο ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ για να επικοινωνήσετε μέσω email μαζί μας.

Στοιχεία Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης:
Αμερικής 5, Τ.Κ. 10564 Αθήνα
213-1502390
ncrtv@otenet.gr