Ιδιοκτησία

ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ Α.Ε

Γραφεία: Συγγρού 340, Τ.Κ. 17673, Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 210 7547000

Διευθυντής Ψηφιακών Μέσων
Λευτέρης Χαραλαμπόπουλος