Όροι χρήσης

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ Α.Ε. (εφεξής η «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ»), δραστηριοποιείται στον χώρο των Μ.Μ.Ε. και είναι δικαιούχος του συνόλου του περιεχομένου, των πληροφοριών και των υπηρεσιών του διαδικτυακού ιστότοπου www.megatv.com (εφεξής ο «Ιστότοπος»), που διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες αυστηρά για προσωπική χρήση και απαγορεύεται η χρήση ή η αναδημοσίευση, μέρους ή του συνόλου του, με οποιονδήποτε τρόπο. Η χρήση του Ιστότοπου υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται κατωτέρω. Η χρήση του Ιστότοπου αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήσης έχει αναγνώσει και αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους χρήσης. Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε όρου, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του Ιστότοπου. Η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή / και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του Ιστοτόπου με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.

Πνευματικά Δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου, των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται στον Ιστότοπο (ενδεικτικά κείμενα, προγράμματα, ειδήσεις, ηλεκτρονικά έγγραφα, γραφικά, φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα, βίντεο, απεικονίσεις παρεχόμενων υπηρεσιών κ.λπ.) ανήκει αποκλειστικά στην ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ (ή/και σε συνδεδεμένες αυτής εταιρείες) και αποτελεί διανοητική ιδιοκτησία της, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκτός τυχόν ρητώς αναφερόμενων εξαιρέσεων, και διατίθεται στον εκάστοτε χρήστη/επισκέπτη αποκλειστικά για προσωπική χρήση.

Λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο ανήκουν στην ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ή/και στις συνδεδεμένες αυτής εταιρείες ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στον Ιστότοπο και προστατεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άδεια Χρήσης

Το περιεχόμενο, οι πληροφορίες και υπηρεσίες που περιέχονται στον Ιστότοπο προορίζονται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση. Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε εκμετάλλευση, χρήση, αναπαραγωγή, δημοσίευση, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, του περιεχομένου, των πληροφοριών και των υπηρεσιών του Ιστότοπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε στοιχείου περιλαμβάνεται στον Ιστότοπο που δεν ανήκει ή δεν ελέγχεται από την ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ, ακόμη και με τη μορφή συνδέσμων (links) ή άλλων τρόπων παραπομπής σε ιστοσελίδες τρίτων. Απαγορεύεται επίσης η απόκτηση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στον διακομιστή, όπου είναι αποθηκευμένος ο Ιστότοπος ή οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που συνδέεται με τον Ιστότοπο.

Προσωπικά Δεδομένα 

Η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα https://www.megatv.com/politiki-prostasias-dedomenon-prosopikou-xaraktira/.

Αποσυμπίληση

Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε επεξεργασία του περιεχομένου του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης ιδίως της αποσυμπίλησης (decompilation) του λογισμικού, που περιλαμβάνεται σε αυτόν ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο επεξεργασία του πηγαίου του κώδικα. Η οπτική απεικόνιση και ο σχεδιασμός κάθε ιστοσελίδας του Ιστότοπου ανήκει αποκλειστικά στην ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ (ή/και στις συνδεδεμένες αυτής εταιρείες).

Αποθήκευση streaming media ή άλλων

Σε περίπτωση που οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες streaming media, απαγορεύεται αυστηρά ή με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο αποθήκευση του stream σε τοπικά μέσα κάθε μορφής, εν όλω ή εν μέρει, στην ίδια ή σε άλλη μορφή αρχείου ήχου ή εικόνας (π.χ. wav, wma, mp3, mpeg κ.λπ.), που υπάρχει σήμερα ή θα εφευρεθεί στο μέλλον. Απαγορεύεται επίσης η απόσπαση και αποθήκευση (download) από τον Ιστότοπο σε τοπικά μέσα (μηχανικά ή ηλεκτρονικά) φωτογραφιών, λογοτύπων, κειμένων, animations, gifs, ήχων, εικόνων γενικώς, στατικών ή κινούμενων, εκτός εάν τούτο ρητά επιτρέπεται και στο μέτρο που αυτό ρητά επιτρέπεται, σε κάθε συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

Δηλώσεις Αποποίησης και Περιορισμοί ευθύνης

H ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ καταβάλλει προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου που εμφανίζεται στον Ιστότοπο να χαρακτηρίζεται από ακρίβεια, σαφήνεια, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα, ωστόσο η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ δεν εγγυάται για τα ανωτέρω ούτε για την ορθότητα, καταλληλότητα, συμβατότητα, ασφάλεια, πληρότητα του Ιστοτόπου. Σε καμία όμως περίπτωση η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται (ούτε από αμέλεια) για οιασδήποτε μορφής ζημία τυχόν υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης του Ιστότοπου και του περιεχομένου του, στη χρήση του οποίου ο χρήστης προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του Ιστότοπου παρέχονται από την ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ «ως ακριβώς έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη. Η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη για πληροφορίες, ειδήσεις και στοιχεία που τυχόν έχουν ενσωματωθεί στον Ιστότοπο και προέρχονται από τρίτους. Σε καμία περίπτωση η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ δεν ευθύνεται για ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους, που τυχόν προκύπτουν από ενέργειες των χρηστών του Ιστότοπου. Η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του Ιστότοπου ή των servers της θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς σφάλματα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για τον Ιστότοπο, είτε για άλλο site ή server, μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό του.

Κανένα μέρος του περιεχομένου του Ιστότοπου δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αλλά αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών κατόπιν δικής τους αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αναλαμβάνοντας τυχόν κόστος, αποκλειομένης οιασδήποτε ευθύνης της ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ.

Η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την επικοινωνία του επισκέπτη/χρήστη με τρίτους παρόχους υπηρεσιών, που τυχόν διαφημίζονται στον Ιστότοπο και για οποιαδήποτε τυχόν εμπορική ή άλλη συναλλαγή, που τυχόν προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Σύνδεσμοι προς δικτυακούς τόπους (links) 

Η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ δεν ελέγχει και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που τυχόν προσφέρονται από ιστοσελίδες τρίτων, στις οποίες ενδεχομένως ο Ιστότοπος να παραπέμπει μέσω «δεσμών» (links) ή διαφημιστικών banners (εφεξής οι «σύνδεσμοι»), ούτε εγγυάται προς τους χρήστες την καλή εκτέλεση στην παροχή υπηρεσιών ή/και πώληση προϊόντων, την ακρίβεια τυχόν πληροφοριών, την ποιότητα των τυχόν προσφερομένων υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και γενικά τη νόμιμη, καλόπιστη ή ηθική συμπεριφορά των τρίτων, προς τις ιστοσελίδες στις οποίες ενδέχεται να παραπέμπει ο Ιστότοπος με συνδέσμους. Οι ανωτέρω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του Ιστότοπου, ενώ οι ιστοσελίδες/δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από την ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ, η οποία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

Στοιχειώδεις κανόνες συμπεριφοράς χρηστών σε υπηρεσίες επικοινωνίας

Οι χρήστες που έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες επικοινωνίας μέσω του Ιστότοπου, όπως σε υπηρεσίες επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή αποστολής μηνυμάτων με οποιονδήποτε τρόπο, αποδέχονται με την εκ μέρους τους χρήση των εν λόγω υπηρεσιών ότι θα σέβονται την προσωπικότητα των προσώπων προς τα οποία απευθύνεται η σχετική επικοινωνία τους και θα απευθύνονται σε αυτά με τρόπο σύννομο, ευγενή και ευπρεπή. Η χρήση προσβλητικών, συκοφαντικών και εν γένει άκοσμων χαρακτηρισμών ή εκφράσεων απαγορεύεται και δίδει το δικαίωμα στην ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ να κοινοποιήσει τα στοιχεία των παραβαινόντων στις αρμόδιες Αρχές και στους θιγόμενους για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων τους και με την επιφύλαξη του δικαιώματος της ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ να αξιώσει από τον υπεύθυνο κάθε ζημία, που τυχόν υποστεί από τέτοια συμπεριφορά. Απαγορεύεται η προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου, που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Απαγορεύεται η παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών, καθώς και η επεξεργασία, συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο διαταραχή των συζητήσεων ή άλλης μορφής επικοινωνιών, που γίνονται σε αληθινό χρόνο, με την αποστολή επαναληπτικών ή/και ανούσιων μηνυμάτων (flooding). Αντίστοιχα, απαγορεύεται η αποστολή επαναλαμβανόμενων, ενοχλητικών, συνειδητά υπέρογκων ή ανούσιων μηνυμάτων ή ping packets σε υπηρεσίες μη πραγματικού χρόνου (όπως emails, sms) που σκοπεύουν στην επιβάρυνση των συστημάτων της ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ (π.χ. bombing, spamming). Η συμμετοχή σε «φόρμες» επιτρέπεται σε άτομα άνω των δεκαοκτώ (18) ετών, πλην αν άλλως ρητά προσδιορίζεται και ισχύει για την αντίστοιχη ηλικιακή ομάδα. Τυχόν μηνύματα που καταγράφονται και εμφανίζονται αντιπροσωπεύουν τις απόψεις των εγγεγραμμένων χρηστών του Ιστότοπου και δεν αντιπροσωπεύουν ή εκφράζουν τη θέση της ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ. Απαγορεύεται ρητά η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του Ιστότοπου για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από προσωπικό, όπως ενδεικτικά για προώθηση εμπορικών μηνυμάτων. Η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ δεν ευθύνεται απέναντι σε οποιονδήποτε χρήστη ή επισκέπτη για την τυχόν απρεπή, προσβλητική ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο παράνομη συμπεριφορά άλλων χρηστών προς αυτόν. Κάθε χρήστης οφείλει να τηρεί την εθνική, ευρωπαϊκή, διεθνή νομοθεσία ή/και οποιονδήποτε κανόνα, σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο που υποβάλλει ή διανέμει μέσω του Ιστότοπου καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Για το τυχόν περιεχόμενο που υποβάλλουν οι χρήστες στον Ιστότοπο, παραχωρούν αυτόματα στην ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ απεριόριστη, άνευ οιουδήποτε ανταλλάγματος, άδεια για χρήση, διανομή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, δημόσια προβολή και εκμετάλλευση του περιεχομένου οποτεδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή έντυπο. Η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ έχει το δικαίωμα (όχι υποχρέωση) να ελέγχει, εγκρίνει, απορρίπτει ή διαγράφει περιεχόμενο, που υποβάλλουν οι χρήστες στον Ιστότοπο και σε κάθε περίπτωση, να αρνηθεί να δημοσιεύσει περιεχόμενο, που παραβιάζει τους παρόντες όρους ή παραβιάζει δικαιώματα χρήσης, εμπορικά σήματα ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτου. Το περιεχόμενο που υποβάλλεται από τους χρήστες στον Ιστότοπο θεωρείται σε κάθε περίπτωση μη εμπιστευτικό. Απαγορεύεται στους χρήστες να υποβάλλουν στον Ιστότοπο οιοδήποτε υλικό εν γένει παράνομο, απειλητικό, δυσφημιστικό, προσβλητικό, άσεμνο, σκανδαλώδες, εμπρηστικό, πορνογραφικό, υλικό που εισάγει δυσμενείς διακρίσεις, προσβλητικό προς το θρησκευτικό συναίσθημα ή οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να θεωρηθεί εκτός νόμου, να εγείρει νομική υπευθυνότητα ή με άλλο τρόπο παραβιάζει τον νόμο. Η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οιοδήποτε τέτοιο υλικό. Σε περίπτωση που περιεχόμενο όπως το παραπάνω υποπέσει στην αντίληψη της ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ, η τελευταία θα το αφαιρέσει από τον Ιστότοπο, χωρίς ειδοποίηση. Σε καμία περίπτωση η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ή οι συνεργάτες και οι σχετιζόμενες με αυτήν εταιρείες, οι εργαζόμενοι σε αυτήν, οι διευθυντές, μέτοχοι ή εκπρόσωποί της δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους (για παράδειγμα, μεταξύ άλλων: άμεση έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, αστική ή ποινική) που προκύπτουν από ενέργειες των χρηστών των δικτυακών τόπων.

Η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ δηλώνει ότι συμμορφώνεται με τη Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2018, σχετικά με μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο.  Παράνομο περιεχόμενο, σύμφωνα με την ορολογία της Σύστασης θεωρείται κάθε πληροφορία που δεν συνάδει με το ενωσιακό δίκαιο ή το δίκαιο του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. Δεδομένου ότι στόχος της ως άνω Σύστασης είναι η αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με το παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο και επηρεάζουν τους καταναλωτές στην ΕΕ, ο Iστότοπος την εφαρμόζει αναλόγως στο μέτρο που τον αφορούν οι διατυπώσεις της και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ταχεία αφαίρεση ή την απενεργοποίηση της πρόσβασης κάθε μορφής παράνομου διαδικτυακού περιεχόμενου που εκτίθεται στη Σύσταση (και αφορά ενδεικτικά την τρομοκρατία, την σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, την παράνομη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο, τις παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία καταναλωτών κ.λπ.), καθώς και μέτρα πρόληψης για την ανίχνευση αυτού.

Σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων χρήσης, η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ διατηρεί το δικαίωμα να εκδιώξει άμεσα τον διαταράσσοντα από την επικοινωνιακή πλατφόρμα έως και να τον αποκλείσει οριστικά από κάθε προσφερόμενη υπηρεσία της, επιφυλασσόμενη για κάθε ζημία που τυχόν υποστεί από τέτοια συμπεριφορά.

Τελικές Διατάξεις 

Υπενθυμίζεται ότι οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται με σκοπό την πρόκληση βλάβης στα συστήματα, το περιεχόμενο, τα επιμέρους στοιχεία και τον Ιστότοπο γενικά, όπως επίσης και οποιαδήποτε ενέργεια αποσκοπεί στο να βλάψει τα συμφέροντα, το όνομα, την φήμη, την πελατεία, την τιμή και την υπόληψη της ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ αποτελούν, μεταξύ άλλων, και ποινικά αδικήματα, και δίδουν το δικαίωμα στην ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια κατά των υπαιτίων για την προάσπιση των συμφερόντων της.

Οι παρόντες όροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ και του εκάστοτε επισκέπτη/χρήστη του Ιστότοπου.

Η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αναθεωρεί του παρόντες όρους χρήσης του Ιστότοπου, καθώς και να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου ή/και των υπηρεσιών του Ιστότοπου,  οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση των χρηστών.

Εάν οποιοδήποτε τμήμα/όρος των παρόντων καταστεί αντίθετο προς το νόμο ή άκυρο παύει να ισχύει, χωρίς να θίγεται η ισχύς και η εγκυρότητα των λοιπών όρων.

Οι παρόντες όροι διέπονται από  το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς θα είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.