Με το πέρασμα του χρόνου η Κατίνα αποκτά όλο και μεγαλύτερη επιχειρηματική δύναμη, που ενισχύεται από την εμπλοκή της Τουρκίας στον Α’ παγκόσμιο πόλεμο και τις συνέπειες της ήττας της. Η Ελληνική κατοχή διευκολύνει ακόμα περισσότερο τα σχέδιά της και εδραιώνει την κυριαρχία της. ‘Ωσπου τα πράγματα αρχίζουν να αλλάζουν σε όλα τα επίπεδα. Κι αλλάζουν δραματικά.