Η Μαρία επιστρέφει στην Ελλάδα έχοντας στα χέρια της τον κρύσταλλο της Κατίνας. Η Κατίνα εγκαθίσταται στο σπίτι των Καραμάνων και μια καινούρια παρουσία μπαίνει στη ζωή της από την Αθήνα, η οποία ακούει στο όνομα Παρί.