Βαρύ το πένθος στο αρχοντικό της οικογένειας Καραμάνου, αλλά η ζωή συνεχίζεται. ‘Ενα νέο πρόσωπο κινεί το ενδιαφέρον της Ευταλίας, ενώ μια παλιά ιστορία αρχίζει να ξεδιπλώνει άγνωστα χαρακτηριστικά της, που ανατρέπουν διαμορφωμένες καταστάσεις και ισορροπίες.