Η Κατίνα προσπαθεί να προσεγγίσει τον Σύριο με τα μαγικά της Ευταλίας. Η Παρία αποκτά στενές σχέσεις με την Κατίνα και γνωρίζει και τον Κωνσταντίνο.