Ελλάδα

Στην τελική ευθεία για το άνοιγμα των σχολείων – Πώς θα λειτουργήσουν

29.08.2021 | 13:13 Eνσωμάτωση

Το καλοκαίρι τελειώνει. Ένα από τα θέματα που απασχολούν γονείς και μαθητές είναι τι θα γίνει φέτος μετά το άνοιγμα των σχολείων.

Η υφυπουργός Παιδείας Ζέτα Μακρή τόνισε πως δεν υπάρχει καμία συζήτηση για τηλεκπαίδευση, παρά μόνο για εξαιρετικές περιπτώσεις. Επίσης, δήλωσε πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν σκέψεις για την επέκταση της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού στους εκπαιδευτικούς.

Επιπλέον, δημοσιεύτηκε ένα ΦΕΚ για το πως θα λειτουργήσουν οι παιδότοποι. Συγκεκριμένα:

Οι επιχειρήσεις των εγκαταστάσεων που προσφέρουν υπηρεσίες παιδότοπου οφείλουν να τηρούν τους κανόνες λειτουργίας, τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες του Παραρτήματος 19, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

– Λειτουργία παιδότοπων σε υπαίθριο χώρο με τους ακόλουθους κανόνες:

Ένα (1) παιδί ανά 5 τ.μ.

Έως δύο (2) σύνοδοι με μάσκα στον χώρο αναμονής

– Λειτουργία παιδότοπων σε εσωτερικό χώρο από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 με τους ακόλουθους κανόνες:

Ένα (1) παιδί ανά 5 τ.μ.

Έως δύο (2) σύνοδοι με μάσκα στον χώρο αναμονής

Η είσοδος για τους συνοδούς επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε όσους επιδεικνύουν:

– [α] πιστοποιητικό εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 ή

– [β] πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10.

– Οι εργαζόμενοι που δεν έχουν εμβολιασθεί πλήρως υποβάλλονται υποχρεωτικά σε έλεγχο δύο (2) φορές την εβδομάδα, μία (1) με τη μέθοδο του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) και μία (1) με τον έλεγχο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test), με ταυτόχρονη υποχρέωση δήλωσης του αποτελέσματος στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 6 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.32209/24.5.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού και Επικρατείας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία» (Β’ 2192), όπως εκάστοτε ισχύει.

– Στα τραπεζοκαθίσματα ισχύουν οι όροι του σημείου 16 της παρούσας (εστίαση).

Videos & Απoσπάσματα από Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων - 29/08/2021