Ελλάδα

Ηλεκτρολόγος πήγε να επισκευάσει κεραία και έπεσε στο φωταγωγό

08.12.2021 | 20:07