Υγεία

Ευάγγελος Μανωλόπουλος – «Φτάνουν στην Ελλάδα 2000 μονοκλωνικά φάρμακα τις επόμενες ημέρες, άλλα δεν μπορούν να χορηγηθούν σε όλους»

01.11.2021 | 17:18

NEWS VIDEOS