Ο Μπενέτος προχωράει με ταχύτητα στις ενέργειες για να γκρεμιστεί ο οικισμός, ενώ ο Αντώνης συνεχίζει τις δικές του προσπάθειες για να αποτρέψει την εφαρμογή του σχεδίου. Η Ερατώ και ο Αντώνης θα συναντηθούν ξανά. Το δράμα τους δεν φαίνεται να βρίσκει λύση…