Ο Χρήστος Νέζος δείχνει χριστουγεννιάτικους στολισμούς για το σπίτι.