Ελλάδα

ΑΒ Βασιλόπουλος – Αρωγός στην επιχειρηματικότητα των νέων

01.12.2021 | 13:22 Eνσωμάτωση

Η ΑΒ Βασιλόπουλος προσφέρει τη δυνατότητα σε ανθρώπους με όνειρα, θέληση και διάθεση για επιτυχία, να κάνουν το δικό τους ξεκίνημα στην επιχειρηματικότητα και να δημιουργήσουν το δικό τους κατάστημα ΑΒ.

Oι γρήγορες και εύκολες αγορές αποτελούν μια καθημερινή ανάγκη ειδικά σε μια εποχή που όλα τρέχουν, όπως κι εμείς.

Η ΑΒ προσφέρει τη δυνατότητα σε ανθρώπους με όνειρα, θέληση και διάθεση για επιτυχία, να κάνουν το δικό τους ξεκίνημα στην επιχειρηματικότητα, δημιουργώντας το δικό τους κατάστημα ΑΒ.

Η ΑΒ Βασιλόπουλος, με εγγύηση το ισχυρό όνομα, τη μακρόχρονη εμπειρία, τις σύγχρονες υποδομές και τις εδραιωμένες συνεργασίες με προμηθευτές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή στο λιανεμπόριο τροφίμων.

Η ΑΒ αναλαμβάνει:
· όλη την απαιτούμενη διαδικασία, για την αξιολόγηση και υλοποίηση της επένδυσης (π.χ. χρη-ματοοικονομική μελέτη, έλεγχος καταλληλότητας ακινήτου, λοιπές διαδικασίες)
· να ενοικιάσει το ακίνητο, με στόχο να διασφαλίσει ένα σταθερό και αδιαπραγμάτευτο ενοίκιο για τον ενδιαφερόμενο, σε ένα μεγάλο βάθος χρόνου
· τη δαπάνη διαμόρφωσης του ακινήτου που θα στεγάσει το κατάστημα
· τη δαπάνη αγοράς του τεχνολογικού εξοπλισμού που απαιτείται για να λειτουργήσει το κατά-στημα
· την εκπαίδευση από ανθρώπους της ΑΒ, πριν το άνοιγμα του καταστήματος, για την διασφά-λιση της ορθής λειτουργίας αυτού

Μπείτε στο www.ab.gr/franchise και κάντε το πρώτο βήμα για την πραγματοποίηση του δικού σας ονείρου.

Videos & Απoσπάσματα από Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων - 01/12/2021