Ελλάδα

Διαφωνία για τα οφέλη από την «αλλαγή ώρας»

19.10.2021 | 17:53 Eνσωμάτωση

Θα γυρίσουμε τελικά τους δείκτες του ρολογιού μας στις 31 Οκτωβρίου και αυτό γιατί η πανδημία κορωνοϊού έβαλε στον «πάγο» τον σχεδιασμό για την χειμερινή ώρα για ολόκληρη την Ευρώπη.

Η αλλαγή της ώρας είναι μειονεκτική για την Ελλάδα

Η αλλαγή ώρας βασίζεται σε ένα σύστημα που σκοπό έχει την καλύτερη αξιοποίηση του φωτός της ημέρας αλλά και την εξοικονόμηση ενέργειας. Σύστημα που για τον καθηγητή αστροφυσικής Γρηγόρης Αντωνακόπουλο είναι μειονεκτικό.

«Το 2017 μία ανάλυση 44 μελετών διαπίστωσε ότι η θερινή ώρα οδηγεί μόνο σε 0,34% εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις ημέρες εφαρμογής της», ανέφερε ο καθηγητής Αστροφυσικής Γρηγόρης Αντωνακόπουλος .

Η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας έγινε υποχρεωτική για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες το 1975 και πραγματοποιείται την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, για 7 μήνες, και η χειμερινή ξεκινάει την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, με εφαρμογή για 5 μήνες.

«Η Ελλάδα που ήδη προηγείται λόγω ζώνης κατά μισή ώρα περίπου –καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους- τη φυσικής ηλιακής ώρας, δεν έχει ανάγκη να απομακρύνεται από τον ηλιακό χρόνο κατά μία ακόμη ώρα που προβλέπει η θερινή ώρα. Επίσης λόγω του διακοπτόμενου ωραρίου εργασίας κατά τη μεσημβρία δεν έχει καμία οικονομία στην ηλεκτρική ενέργεια», πρόσθεσε ο καθηγητής.

Όλοι καλούμαστε την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, να γυρίσουμε μία ώρα πίσω τους δείκτες του ρολογιού, από τις 04.00 στις 03.00 προκειμένου να γίνει το πέρασμα από τη θερινή στη χειμερινή ώρα.

Videos & Απoσπάσματα από Live News - 19/10/2021