Κόσμος

Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική από το 2023: Μείωση φυτοφαρμάκων – Αύξηση βιολογικών καλλιεργειών

19.01.2021 | 13:50 Eνσωμάτωση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια σειρά από δράσεις προκειμένου να ενισχύσει την βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτικού τομέα. Στόχος της είναι να διασφαλιστεί η επάρκεια τροφίμων και να λάβουν οι αγρότες τα κατάλληλα μέτρα ώστε να καταφέρουν ανταπεξέλθουν και στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που βλάπτει τις σοδειές τους.

Τη δραστική μείωση των φυτοφαρμάκων και των λιπασμάτων, την αύξηση των καλλιεργειών με βιολογικά προϊόντα και την ανάδειξη της βιοποικιλότητας προβλέπει η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική που θα τεθεί σε ισχύ το 2023.

Η Κομισιόν θέτει μια σειρά από στόχους που έχουν σχεδιαστεί για να επιβραβεύσει τους Ευρωπαίους αγρότες που επιλέγουν να προχωρήσουν σε μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Σύμφωνα με την νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, οι στόχοι για τους αγρότες έως το 2030 είναι:

-Μείωση κατά 50% της συνολικής χρήσης των χημικών φυτοφαρμάκων
-Μείωση κατά 20% της χρήσης λιπασμάτων
-Μείωση κατά 50 % της χρήσης αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία και τις υδατοκαλλιέργειες
-Το 25% της αγροτικής γης να καλλιεργείται με βιολογικές πρακτικές
-Επαναφορά τουλάχιστον του 10% της αγροτικής γης σε τοπίο υψηλής ποικιλομορφίας που θα περιλαμβάνει από μικρές λίμνες μέχρι φωτοφράκτες.

Επιπλέον προϋποθέτει την πρόσβαση 100 % σε ταχύ ευρυζωνικό διαδίκτυο όλων των αγροτικών περιοχών έως το 2025.

Οι συστάσεις αυτές προσδιορίζουν τα βασικά ζητήματα στα οποία θα πρέπει να εστιάσει κάθε κράτος-μέλος ώστε το σημερινό γεωργικό μοντέλο να προσαρμοστεί στις προτεραιότητες της Πράσινης Συμφωνίας, που είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% μέχρι το 2030.

Videos & Απoσπάσματα από ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - 19/01/2021