Επεισόδιο: 48

Μαθήματα γυναικείας συμπεριφοράς κάνει η Βενετία στο Καρέ μετά από απαίτηση των ανδρών. Και τα κορίτσια ανταποκρίνονται άριστα. Κάνουν αυτά που τους υποδεικνύει η Βενετία και μάλιστα με το παραπάνω. Αλλά αρέσουν στους άνδρες τους οι τέσσερις μικρές Βενέτες;