Μια σπείρα απάγει την Τζένη και ζητά λύτρα από τον πατέρα της, για να του την παραδώσει σώα και αβλαβή. Και ενώ ο υπουργός είναι έτοιμος να δώσει ό,τι του ζητούν, ο Μάριος επιμένει να μην δώσουν τα χρήματα αλλά να κερδίσουν χρόνο μέχρι να την βρουν. Οι προσπάθειες του Μάριου δεν πετυχαίνουν, όμως, η Τζένη κάνει δύσκολη τη ζωή των απαγωγέων με αποτέλεσμα…