‘Ενας εκ πεποιθήσεως σκληρός ρεαλιστής, που πιστεύει ότι στην ζωή πρέπει να πατά κανείς επί πτωμάτων για να επιτύχει, διαφωνεί ριζικά με τον πατέρα του και, εγκαταλείποντας τις μεγάλες επιχειρήσεις ναυπηγείων που διαθέτει, εξαφανίζεται…
Λίγο αργότερα πιάνει δουλειά σε ένα μεγάλο ξενοδοχειακό συγκρότημα, ανακατεύεται στην ζωή των ενοίκων του και, ως “άνθρωπος για όλες τις δουλειές” τους φέρνει κοντά στην ευτυχία…