Ο Λάμπρος, που δεν είναι πια νέος, έχει δεσμό με μια κοπέλα που τον πιέζει να παντρευτούν. Όμως, για να γίνει ο γάμος του Λάμπρου, πρέπει να προηγηθεί ο γάμος της αδελφής του, η οποία είναι 39 ετών! Γι’ αυτό άλλωστε είναι και πολύ δύσκολο να βρεθεί γαμπρός για εκείνην. Έτσι, ο Λάμπρος μηχανεύεται ένα σωρό τρόπους για να μπορέσει να αποκαταστήσει την αδελφή του και να αποκατασταθεί στην συνέχεια και ο ίδιος.