Μια νεαρή εισπράκτορας, που επινοεί και εφαρμόζει μια σειρά τεχνασμάτων για να μπορέσει να εισπράξει τις οφειλόμενες δόσεις, που οι πελάτες της αρνούνται να πληρώσουν, παντρεύεται τελικά τον πιο δύστροπο και κακοπληρωτή οφειλέτη της.

Κινηματογραφική διασκευή της ομώνυμης θεατρικής κωμωδίας του αξέχαστου Αλέκου Σακελλάριου.

Με δυο λόγια: Μια νεαρή εισπράκτορας προσπαθεί να εισπράξει τις δόσεις που τις οφείλουν οι πελάτες της.