ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΤΗΛΕΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ «THE CHASE»

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες όρους συμμετοχής, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των συνεργατών, των συμμετεχόντων, των διοργανωτών, καθώς και σχετικά με την επιλογή – συμμετοχή στο τηλεοπτικό πρόγραμμα – τηλεπαιχνίδι γνώσεων, διαγωνιστικού χαρακτήρα που βασίζεται στο format «THE CHASE». Με την υποβολή της συμμετοχής σας, συμφωνείτε και αποδέχεστε ρητά και ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους συμμετοχής και διεξαγωγής του τηλεπαιχνιδιού. Αυτοί οι όροι μπορούν να αλλάξουν, να τροποποιηθούν ή να ενημερωθούν οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ανακοίνωση, έως την ολοκλήρωση του σταδίου της επιλογής των συνεργατών. Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους χρήσης και συμμετοχής, έχετε την επιλογή, σε οποιοδήποτε στάδιο ή διαδικασία, να μην υποβάλλετε αίτηση ή να αποσύρετε την αίτηση ή τη συμμετοχή σας.

Η δήλωση συμμετοχής υποβάλλεται μέσω διαδικτύου κατά τον τρόπο που ορίζεται στο link «www.megatv.com/thechase». Ενδέχεται να υπάρξει δυνατότητα υποβολής δήλωσης συμμετοχής μέσω τηλεφωνικής κλήσης, για την οποία θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

Συνεχίζοντας στην παρούσα, δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση της πολιτικής του Σταθμού για την προστασία των προσωπικών μου δεδομένων από την ιστοσελίδα «www.megatv.com».

Με το παρόν καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή προκειμένου να συμμετέχουν ως «Chasers» για τις ανάγκες του τηλεπαιχνιδιού.

Με την υποβολή δήλωσης συμμετοχής στο Πρόγραμμα συμφωνώ με τους παρόντες όρους, δηλώνω και αποδέχομαι τα εξής:

 1. Επιθυμώ να λάβω μέρος ως συνεργάτης στο (βασιζόμενο στο format «THE CHASE» της «ITV Studios Global Entertainment B.V.») τηλεοπτικό πρόγραμμα – τηλεπαιχνίδι γνώσεων, διαγωνιστικού χαρακτήρα, με τον τίτλο «THE CHASE» (ή άλλο που τυχόν επιλεγεί) (το «Πρόγραμμα»), το οποίο πρόκειται να παραχθεί (απευθείας ή μέσω εκτελεστή παραγωγής) από την εταιρεία «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (η «Παραγωγός»), που διατηρεί και εκμεταλλεύεται τον τηλεοπτικό σταθμό «MEGA» (ο «Σταθμός»). Το Πρόγραμμα πρόκειται να μεταδοθεί (σε μαγνητοσκόπηση), κατ’ αρχάς, από τον Σταθμό, ή/και τυχόν άλλα μέσα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κατά τη διάρκεια της σεζόν 2021-2022 (ή/και σε επόμενες).
 2. Για τις ανάγκες της παρούσας δηλώνω ότι είμαι άνω των 18 ετών (συμπληρωμένων) και α) υποβάλλω δήλωση συμμετοχής ως Υποψήφιος συνεργάτης στο Πρόγραμμα για το ρόλο του «Chaser» και παρέχω για το σκοπό αυτό, μέσω σχετικής «φόρμας συμμετοχής», όλα τα υποχρεωτικά για τη συμμετοχή μου στοιχεία και πληροφορίες και συγκεκριμένα όνομα, επώνυμο, email, κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας, ημερομηνία γέννησης, επίπεδο σπουδών, ενημέρωση για τυχόν συμμετοχή σε άλλο τηλεοπτικό πρόγραμμα, τόπο διαμονής, γνώση και αποδοχή των όρων συμμετοχής, καθώς και τα προαιρετικά στοιχεία ή όσα εξ αυτών κατά την κρίση μου, που αφορούν στην επαγγελματική μου ενασχόληση, σύντομη περιγραφή στοιχείων του χαρακτήρα μου και προσωπική φωτογραφία, β) συναινώ στη, βάσει των παρόντων όρων ενδεχόμενη (κατά την κρίση της Παραγωγού) συμμετοχή μου στη διαδικασία επιλογής συνεργατών (casting) από την ολοκλήρωση της οποίας θα προκύψουν οι «Chasers» του Προγράμματος («Στάδιο Επιλογής»), δηλώνοντας ότι, εφόσον μου ζητηθεί από την Εταιρεία, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, θα συμμετέχω στο σχετικό Στάδιο Επιλογής που ενδέχεται να περιλαμβάνει, προς το σκοπό διαμόρφωσης πληρέστερης εικόνας και καλύτερης αξιολόγησης της παρούσας δήλωσης συμμετοχής μου, μεταξύ άλλων, συνέντευξή μου, που θα συνεισφέρει στη διαμόρφωση/απεικόνιση του προφίλ μου ως υποψήφιου «Chaser» στο Πρόγραμμα, την εγγραφή της εικόνας/φωνής μου σε μέσα εγγραφής ήχου/εικόνας και την εν γένει λήψη πλάνων/μαγνητοσκόπηση κατά τη διάρκεια του συνόλου ή μέρους των διαδικασιών που θα περιλαμβάνονται στο Στάδιο Επιλογής, καθώς και τη συμμετοχή μου στην υποχρεωτική διαδικασία εξέτασης, προφορικής ή/και γραπτής, σε ερωτήσεις γενικών γνώσεων (στις κατηγορίες: Επικαιρότητα, Μουσική, Αθλητικά, Ιστορία, Κινηματογράφος – Θέατρο, Γεωγραφία, Ζώα – Φύση, Τηλεόραση, Επιστήμες – Τεχνολογία, Τέχνες, Gossip, Θρησκεία – Έθιμα, Γαστρονομία, Γλώσσα/Ετυμολογία), η οποία θα μαγνητοσκοπείται καθ’ όλη τη διάρκειά της.
 3. Αναγνωρίζω ότι η σύμφωνα με τους παρόντες όρους δήλωση συμμετοχής μου στο Στάδιο Επιλογής δεν συνεπάγεται την τυχόν επιλογή μου για συμμετοχή σε περαιτέρω διαδικασίες επιλογής ή/και για συμμετοχή μου στο Πρόγραμμα (ή οιαδήποτε σχετική δέσμευση της Παραγωγού), καθώς αποδέχομαι ότι η Παραγωγός αποφασίζει σχετικά κατά την αποκλειστική και ελεύθερη διακριτική ευχέρεια και κρίση της. Στο πλαίσιο αυτό, οποιαδήποτε απόφαση της Παραγωγού σχετικά με την περαιτέρω συμμετοχή μου, ή μη, στις διαδικασίες casting και στο Πρόγραμμα, είναι οριστική και δεν πρόκειται να την αμφισβητήσω για οποιονδήποτε λόγο. Επίσης αναγνωρίζω ότι δεν συνάπτεται οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή άλλης τυχόν συνεργασίας με την Παραγωγό, λόγω ή εξ αφορμής της παρούσας και προβαίνω στη σύμφωνα με τους παρόντες δήλωση συμμετοχής με ατομική μου ευθύνη, οικειοθελώς και αφιλοκερδώς, χωρίς να διατηρώ καμία αξίωση (οικονομική ή άλλη) για το λόγο αυτό έναντι της Παραγωγού (άλλως παραιτούμενος οποιασδήποτε τυχόν) και χωρίς από την υποβολή της παρούσας να γεννάται οιαδήποτε υποχρέωση της Παραγωγού, ιδίως ως προς την ενδεχόμενη επιλογή μου ως «Chaser» ή την τυχόν ενδεχόμενη επιλογή μου ως αναπληρωματικού.
 4. Η Παραγωγός καθορίζει κατά την κρίση και σύμφωνα με τον προγραμματισμό της το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο το σύστημα θα είναι διαθέσιμο για τη μέσω διαδικτύου ή τηλεφωνικώς υποβολή δήλωσης συμμετοχής.
 5. Όποιος πληροί τους παρόντες μπορεί να υποβάλει μόνο μία δήλωση συμμετοχής. Σε περίπτωση που εντοπιστούν από την Παραγωγό τυχόν περισσότερες δηλώσεις συμμετοχής του ίδιου προσώπου, δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν. Η δήλωση συμμετοχής συμπληρώνεται μόνο από το ίδιο το πρόσωπο που την υποβάλει ως υποψήφιος «Chaser» και επιθυμεί να συμμετέχει στο Πρόγραμμα.
 6. Δηλώνω ότι δεν είμαι υπάλληλος ή/και δεν έχω οποιαδήποτε σχέση συνεργασίας με την Παραγωγό ή/και συνδεδεμένων της Παραγωγού εταιρειών. Επίσης, δεν είμαι σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τρίτου βαθμού με υπάλληλο ή εν γένει συνεργάτη της Παραγωγού (ή/και του τυχόν εκτελεστή παραγωγής).
 7. Γνωρίζω το περιεχόμενο, ύφος και φιλοσοφία του Προγράμματος, σύντομη περιγραφή του οποίου παρατίθεται κατωτέρω στον όρο 13, τα οποία και αποδέχομαι, δηλώνοντας ότι δεν δύνανται να θίξουν, μειώσουν ή προσβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο την προσωπικότητά μου, γνωρίζω δε το ως άνω Format στο οποίο βασίζεται το Πρόγραμμα. Γνωρίζω και αποδέχομαι ότι αν επιλεγώ ως «Chaser», κατά τη συμμετοχή μου στο Πρόγραμμα δεν θα είμαι διαγωνιζόμενος και δεν θα διεκδικώ οιοδήποτε έπαθλο, αλλά η συμμετοχή μου θα αφορά αποκλειστικά στην ομαλή διεξαγωγή του παιχνιδιού σύμφωνα με τους κανόνες του και ανάδειξη του νικητή.
 8. Προβαίνω στην παρούσα δήλωση συμμετοχής σύμφωνα με τους παρόντες όρους, έχοντας πλήρη συνείδηση σχετικά με τις πληροφορίες και το υλικό που παρέχω. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δήλωση συμμετοχής μου, είναι αληθή και ακριβή (άλλως μπορεί να ακυρωθεί η δήλωση ή/και η συμμετοχή μου οποτεδήποτε) και παρέχονται με δική μου ευθύνη, δηλώνω δε περαιτέρω ότι δεν θα παρέχω πληροφορίες που εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων ευαίσθητου χαρακτήρα και δεν θα απαντήσω με τρόπο προσβλητικό για οποιονδήποτε/οτιδήποτε ή κατά τρόπο που αντίκειται στο νόμο ή στα χρηστά ήθη. Το υλικό που τυχόν παρέχω (συμπεριλαμβανομένης τυχόν φωτογραφίας) είναι δικό μου, έχω τα δικαιώματα χρήσης του, δεν έχει έρθει στην κατοχή μου κατά τρόπο παράνομο, δεν έχει περιεχόμενο που αντίκειται στο νόμο και στα χρηστά ήθη και δεν προσβάλλω ή θίγω με τη χρήση του οποιοδήποτε τυχόν δικαίωμα οποιασδήποτε φύσης τρίτου. Κάθε πληροφορία και υλικό που παρέχω στο πλαίσιο της παρούσας γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση των αναγκών παραγωγής του Προγράμματος, της παρούσας και της τυχόν επιλογής μου για συμμετοχή στις διαδικασίες casting και τυχόν στο Πρόγραμμα. Σε περίπτωση που παρέχω ψευδή ή αντίθετα στα ανωτέρω, στοιχεία, πληροφορίες ή υλικό, η δήλωση συμμετοχής μου στο Στάδιο Επιλογής αυτομάτως θα ακυρωθεί, ακόμα και αναδρομικά εάν έχω τυχόν επιλεγεί να συμμετέχω σε περαιτέρω διαδικασίες ή ακόμα και στο Πρόγραμμα, σε οποιοδήποτε στάδιο, επιφυλασσομένου της Παραγωγού τυχόν δικαιωμάτων του σε τέτοια περίπτωση.
 9. Στο πλαίσιο και για τους σκοπούς της παρούσας και των αναγκών του Προγράμματος (στο οποίο επιθυμώ να συμμετέχω) παραχωρώ στην Παραγωγό τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή μου και το δικαίωμα να διαχειριστεί την παρούσα αίτηση/δήλωση συμμέτοχής μου σε οιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επιλογής ή/και στο Πρόγραμμα, καθώς και τα δικαιώματα για τη συλλογή και περαιτέρω (απευθείας ή μέσω Εκτελούντος την Επεξεργασία για λογαριασμό της Παραγωγού) επεξεργασία, χρήση και σύσταση αρχείου με τα προσωπικά μου δεδομένα (βάσει ρητής και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσής μου κατά τα αναφερόμενα στο παρόν), ιδίως στοιχεία/πληροφορίες και την εικόνα/ φωνή μου, που απαιτούνται/παραχωρούνται (ή πρόκειται να παραχωρηθούν) για τους σκοπούς της συμμετοχής μου στο Στάδιο της Επιλογής και εν γένει στη διαδικασία επιλογής και της τυχόν επιλογής μου για τη συμμετοχή μου στο Πρόγραμμα, καθώς και με υλικό, οπτικοακουστικό ή μη (πλάνα, φωτογραφίες κ.λπ.) που τυχόν θα ληφθεί για το σκοπό αυτό, προβαίνοντας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των ως άνω δεδομένων/υλικού για όσο διάστημα απαιτηθεί, βάσει των αναγκών του Σταδίου Επιλογής και της εν γένει διαδικασίας επιλογής και της τυχόν περαιτέρω συμμετοχής μου στο Πρόγραμμα, εφόσον επιλεγώ, και των σκοπών που αυτό εκάστοτε προορίζεται να εξυπηρετήσει. Σε κάθε περίπτωση διατηρώ τα δικαιώματα που απορρέουν από τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας και ειδικότερα τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας, φορητότητας, αντίρρησης, ανάκλησης της συγκατάθεσης τα οποία μπορώ να ασκήσω υποβάλλοντας αίτημα στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων της Εταιρείας, στη διεύθυνση dpo@alteregomedia.org, καθώς και προσωρινής δικαστικής προστασίας. Επίσης, γνωρίζω το δικαίωμά μου για την υποβολή παραπόνων στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
 10. Θα τηρήσω απόλυτη εχεμύθεια τώρα και στο μέλλον, έναντι κάθε τρίτου, για την παρούσα και κάθε στοιχείο, πληροφορία κ.λπ. σε σχέση με την παρούσα, το Πρόγραμμα και εν γένει για κάθε στοιχείο που τυχόν μου γνωστοποιηθεί/υποπέσει στην αντίληψή μου στο πλαίσιο της παρούσας και της τυχόν συμμετοχής μου στο Στάδιο Επιλογής ή/και τυχόν στο Πρόγραμμα, δεν θα προβώ στη λήψη φωτογραφιών και εν γένει οπτικοακουστικού υλικού ή σε διαρροή τέτοιου τυχόν υλικού, ούτε σε οποιαδήποτε δήλωση, σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιονδήποτε τρόπο (συμπεριλαμβανομένων διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης) σε σχέση με την παρούσα, το Στάδιο Επιλογής και τις σχετικές διαδικασίες, το Πρόγραμμα, την Παραγωγό κ.λπ.
 11. Αντιλαμβάνομαι και αποδέχομαι ότι: α) μη συμπλήρωση/υποβολή των «υποχρεωτικών» πεδίων/στοιχείων της «φόρμας» συνεπάγεται τη μη έγκυρη υποβολή της εν λόγω δήλωσης συμμετοχής, β) η υποβολή δήλωσης για τη συμμετοχή μου στο Πρόγραμμα σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και τη συγκατάθεση επεξεργασίας των δεδομένων μου κατά τα ανωτέρω και γ) απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή μου στο Πρόγραμμα, εφόσον επιλεγώ ως «Chasers», συνιστά (i) η συνδρομή στο πρόσωπό μου προϋποθέσεων που θα τεθούν από την Εταιρεία αναφορικά με την ασφαλή διεξαγωγή των γυρισμάτων του τηλεπαιχνιδιού και τη συμμετοχή σε αυτό, καθώς και (ii) η εκ μέρους μου, προηγούμενη, ανεπιφύλακτη, έγγραφη υπογραφή της σχετικής «Σύμβασης Συμμετοχής» στο Πρόγραμμα σχετικά με τους όρους συμμετοχής σε αυτό, που θα μου δοθούν για το σκοπό αυτό από την Παραγωγό.
 12. Αναγνωρίζω ότι κάθε δήλωση συμμετοχής οφείλει να πληροί τους παρόντες όρους και τους κανόνες του Προγράμματος και του Format. Εφόσον μία δήλωση συμμετοχής πληροί τα ανωτέρω, στη συνέχεια αξιολογείται από την Παραγωγό κατά την ελεύθερη κρίση και διακριτική της ευχέρεια. Επομένως αν κάποιος κληθεί να συμμετέχει σε οιοδήποτε στάδιο επιλογής, δεν σημαίνει ότι θα επιλεγεί να συμμετέχει και στο Πρόγραμμα. Σε περίπτωση που οποτεδήποτε και σε οποιοδήποτε στάδιο τυχόν διαπιστωθεί ότι υποψήφιος «Chaser» σύμφωνα με τους παρόντες όρους ή/και «Chaser» που έχει επιλεγεί να συμμετέχει στο Πρόγραμμα δεν πληροί τους όρους συμμετοχής και τους κανόνες του Προγράμματος, αυτός θα αποκλεισθεί από κάθε περαιτέρω διαδικασία ή/και από το Πρόγραμμα.
 13. Σύντομη περιγραφή του Προγράμματος: το «The Chase» είναι παιχνίδι γνώσεων που διαφέρει από τα υπόλοιπα τηλεπαιχνίδια, καθώς οι εκάστοτε διαγωνιζόμενοι παίκτες που συμμετέχουν ανά επεισόδιο έρχονται αντιμέτωποι με έναν από τους «Chasers», τους συνεργάτες του Προγράμματος, που έχουν προεπιλεγεί με κριτήριο τις γενικού περιεχομένου γνώσεις τους, για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα. Συγκεκριμένα το τηλεπαιχνίδι αποτελείται από τρεις γύρους, από τους οποίους ο εκάστοτε «Chaser» συμμετέχει μόνο στον δεύτερο και στον τρίτο (και τελευταίο) γύρο, ανταγωνιζόμενος τους παίκτες στη συγκέντρωση όσο το δυνατόν περισσότερων σωστών απαντήσεων. Ρητά διευκρινίζεται ότι οι «Chasers» δεν είναι διαγωνιζόμενοι ούτε διεκδικούν έπαθλο, αλλά συνδράμουν με τη συμμετοχή τους στην ομαλή διενέργεια του παιχνιδιού και ανάδειξη του νικητή. Συγκεκριμένα:

Στον πρώτο γύρο οι παίκτες καλούνται να δώσουν μέσα σε 1’ όσο το δυνατόν περισσότερες σωστές απαντήσεις μπορούν, συγκεντρώνοντας συγκεκριμένο ποσό για κάθε σωστή απάντηση.

Στον δεύτερο γύρο, κάθε «Παίκτης» καλείται να αντιμετωπίσει τον «Chaser», προκειμένου απαντώντας σωστά σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής να διεκδικήσει το ποσό που έχει αποκτήσει από τον πρώτο γύρο ή το ποσό (μικρότερο ή μεγαλύτερο)  που του προτείνει ο «Chaser». Ο «Παίκτης» που κερδίζει τον «Chaser» αυξάνει το ποσό του επάθλου, ενώ ο «Παίκτης» που χάνει από τον «Chaser» αποκλείεται από τον επόμενο γύρο και αποχωρεί από το παιχνίδι.

Όσοι παίκτες καταφέρουν να φτάσουν στον τρίτο και τελευταίο γύρο ενώνουν τις δυνάμεις τους απέναντι στον «Chaser» προσπαθώντας από κοινού να δώσουν όσο το δυνατόν περισσότερες σωστές απαντήσεις σε ένα γρήγορο γύρο ερωτήσεων (διάρκειας 2’). Ο «Chaser» παίζει τελευταίος και προσπαθεί να απαντήσει μόνος του σε ακόμη περισσότερες ερωτήσεις. Σε περίπτωση ίδιου αριθμού σωστών απαντήσεων, οι παίκτες χάνουν.  Σε περίπτωση λάθους απάντησης από τον «Chaser», o χρόνος σταματά και οι παίκτες έχουν μια ακόμα ευκαιρία να δώσουν σωστή απάντηση στην προσπάθειά τους να κατακτήσουν το έπαθλο, κάνοντας τον «Chaser» να απομακρύνεται από τη νίκη.

Η Παραγωγός αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικά με την υλοποίηση, παραγωγή και μετάδοση του Προγράμματος (συμπεριλαμβανομένων του αριθμού των επεισοδίων και του περιεχομένου και δοκιμασιών στο πλαίσιο αυτών).

 1. 14. Σε καμία περίπτωση η Παραγωγός δεν φέρει ευθύνη ή υποχρέωση για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους, σωματικής ή μη, άμεσης ή έμμεσης, που τυχόν σχετίζεται ιδίως με την παρούσα ιστοσελίδα και τη χρήση της, τη συμμετοχή σε οιοδήποτε στάδιο επιλογής ή/και στο Πρόγραμμα, τα προσωπικά δεδομένα, το περιεχόμενο που δημιουργείται από κάθε χρήστη ή οποιαδήποτε άλλα δεδομένα που υποβάλλει, κοινοποιεί ή ανεβάζει, οποιεσδήποτε αξιώσεις από οποιαδήποτε ζημία, παράλειψη ή τεχνικά προβλήματα. Η Παραγωγός ουδεμία ευθύνη φέρει για τη διασπορά στοιχείων ή άλλου υλικού, από τους χρήστες του διαδικτύου και των μέσω κοινωνικής δικτύωσης με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο.
 2. 15. Όλοι οι Όροι της παρούσας και τυχόν πρόσθετοι όροι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και σε περίπτωση διαφοράς αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.
 3. Έχω διαβάσει και πλήρως κατανοήσει τα ανωτέρω και αναγνωρίζω ότι η δήλωση συμμετοχής μου σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων.