Νικητές Διαγωνισμού της εκπομπής «LIVE NEWS»

17/12 /2021 – Σοφία Χαφτάκου
21/12 /2021 – Δήμητρα Kαπελέρη
22/12/2021 – Ιωάννης Κάτσαρης
28/12 /2021 –  Γιάννης Γαρυφαλλάκης

30/12 /2021 – Φωτεινή Kοκκινάκη &  Γεώργιος Ντηνιακός

04/01 /2021 – Βενιαμίν Μάριος Ιωάννου

06/1/2022 – Όλγα Αθανασίου 
07/1/2022 – Ζωή Φράγκου
12/1/2022 – Μαρία Πάτρα
13/1/2022 – Κατερίνα Φετεινίδου
14/1/2022 – Ευανθία Καρύδη
17/1/2022 – Έκτορας Γλυνέλης
18/1/2022 – Εμμανουήλ Ελμπακίδης
19/1/ 2022 – Xρήστος Χωλίδης
20/1/2022 – Πέτρος Βασιλειάδης
21/1/2022 –  Βασίλειος Μπακλάκος