’21 Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1/4/21

«ΜΑΧΟΥ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ»

Οι πρώτες εβδομάδες της Επανάστασης υπήρξαν καθοριστικής σημασίας τόσο στο διπλωματικό όσο και στο στρατιωτικό επίπεδο.

Η ελληνική Επανάσταση του 1821 ξεκινά από τις παραδουνάβιες ηγεμονίες τον Φεβρουάριο του 1821, όταν ο ανώτατος αρχηγός της αόρατης αρχής, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, περνά τον ποταμό Προύθο και εκδίδει την ιστορική διακήρυξή του «Μάχου υπέρ πίστεως και Πατρίδος»

Ποια ήταν όμως η υποδοχή της εξέλιξης αυτής από τις μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης της εποχής; Ποιους κινδύνους αντιμετώπισε άμεσα η Επανάσταση από την αντίδρασή τους; Και πώς τελικά έγινε δυνατό να αποτραπεί η επιθυμία του Μέτερνιχ να στείλει δυνάμεις η Ιερά Συμμαχία για να την καταπνίξει;

Την ίδια ώρα, πώς αντέδρασε η Οθωμανική Αυτοκρατορία στην κήρυξη της Επανάστασης από τον Υψηλάντη; Αλλά και ποιες ήταν οι στρατιωτικές δυνάμεις των δύο πλευρών, των Οθωμανών και των Επαναστατών που ετοιμάζονταν πλέον να αναμετρηθούν στη σύγκρουση που μόλις ξεκινούσε;