Πολιτισμός

Επιφυλακτικοί οι καλλιτέχνες μετά τη δημοσιοποίηση της ΚΥΑ για τα μισθολογικά τους

18.02.2023 | 21:23