Πολιτισμός

Οι ηθοποιοί αντιδρούν στην εξίσωση των σπουδών των καλλιτεχνικών σχολών με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

28.01.2023 | 20:27