Οικονομία

Ασφαλιστική ικανότητα και ελεύθεροι επαγγελματίες που οφείλουν

07.06.2022 | 07:18 Eνσωμάτωση

Πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν πλήρωσαν τις εισφορές, δεν έχουν τις παροχές ασθένειας σε περίπτωση ανάγκης. Ο εργατολόγος Δμ]ητρης Μπούρλος μίλησε στο «Κοινωνία Ώρα ΜEGA» για το τί θα τηρηθεί σε αυτές τις περιπτώσεις.

Για να έχει ασφαλιστική ικανότητα πρέπει να καταβάλει το ποσό που αντιστοιχεί στην ετήσια εισφορά για ασθένεια.

• Αφαιρείται από αυτό που πρέπει να καταβάλει, ότι ήδη έχουν καταβάλει για το 2021 & 2022.

Ο κ. Μπούρλος μίλησε για την διατήρηση της ασφαλιστικής ικανότητας.

Υπήρξε μία θετική νομοθετική παρέμβαση, σύμφωνα με την οποία, εάν καταβάλει την εισφορά ασθένειας που αντιστοιχεί στην κατηγορία που έχει επιλέξει τότε,

Παράδειγμα

• Ελεύθερος επαγγελματίας που είχε επιλέξει 1η κατηγορία, πρέπει να καταβάλει 55 ευρώ ανά μήνα Χ 12 μήνες = 660 ευρώ

Ό,τι έχει καταβάλει για το 2021 ή για το 2022, αφαιρείται από τα 660 ευρώ που πρέπει να καταβάλει συνολικά.

• Αν έχει ήδη καταβάλει 220 ευρώ για το 2021, θα πρέπει να καταβάλει το υπόλοιπο, δηλαδή 660 – 220 = 440 ευρώ

Videos & Απoσπάσματα από Κοινωνία Ώρα Mega - 07/06/2022