Ελλάδα

Εμβολιάστηκε στην Αυστραλία και δεν αναγνωρίζεται το πιστοποιητικό της στην Ελλάδα

09.11.2021 | 06:18