Οικονομία

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για εισοδήματα από Airbnb και επιστροφή φόρου με IBAN

19.02.2020 | 06:58

Στις χρηστικές πληροφορίες της ημέρας περιλαμβάνονται τα εισοδήματα του 2019 από το Airbnb, καθώς και η επιστροφή φόρου.

Όσοι έχουν ενοίκια από Airbnb πρέπει να δηλώσουν τα εισοδήματα του 2019 μέχρι τέλος του μήνα.Επίσης, υποχρεωτική καθίσταται για όσους δικαιούνται επιστροφή φόρου, η δήλωση του ΙΒΑΝ στο Taxisnet.Απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών, Απ. Βεσυρόπουλου, ορίζει ότι για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων και την εξόφληση των τίτλων πληρωμής που εξοφλούνται από τις Δ.Ο.Υ. υποχρεωτικά με εντολή μεταφοράς σε λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου.Η γνωστοποίηση του λογαριασμού πληρωμών στη Φορολογική Διοίκηση πραγματοποιείται με υποβολή ηλεκτρονικής Αίτησης /Υπεύθυνης Δήλωσης του δικαιούχου στην διαδικτυακή πύλη www.aade.gr της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο περιβάλλον Taxisnet.

Οικονομία