ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Μετοχική σύνθεση της Εταιρίας κατά την 15/09/2017

(Μέτοχοι με ποσοστό άνω του 2,5%):

Μέτοχος                                                                      Αρ.Μετοχών       Ποσοστό %

ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧ.ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. 22.287.362 22,11%
ELENOVO LTD 19.791.879 19,63%
ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.  13.200.000 13,09%
HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA 4.918.802 4,88%
GS BANK 4.838.064 4,80%
MOONGOLD INVESTMENTS LIMITED 3.342.522 3,32%
BALTAZZI INVESTMENTS LIMITED 3.281.987 3,26%
GOODLASS INVESTMENTS LIMITED 3.281.987 3,26%
OPALTON INVESTMENTS LIMITED 3.281.987 3,26%
BENBAY LIMITED 3.215.300 3,19%
SARAN HOLDINGS S.A SPF 2.831.852 2,81%
PRIME APPLICATIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥ 2.703.191 2,68%