Επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31.08.2018 Συνέχιση συνεδριάσεως την 25.9.2018
Ανακοίνωση: επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση της 02.08.2018