ΣΤΟΧΟΙ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Στόχοι και προοπτικές για το 2015

 

Οι προοπτικές για το 2015 διαγράφονται  ως ακολούθως:

  • Στα πλαίσια διαπραγματεύσεων αναδιάρθρωσης των δανείων η εταιρεία έχει εξασφαλίσει την άποψη ανεξάρτητου οικονομικού συμβούλου επί του στρατηγικού σχεδιασμού (independent business review) που έχει εκπονήσει και με βάση αυτό βρίσκεται σε σχετικές διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες. Η μέχρι τώρα πρόοδος των διαπραγματεύσεων της επιτρέπει την πεποίθηση αίσιας έκβασης και με αυτή δεοδομένη, καθώς και την προσμονή της σταθερότητας των οικονομικών συγκυριών της χώρας, έχει συντάξει τις οικονομικές καταστάσεις με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας.
  • Η συνολική διαφημιστική δαπάνη για την τηλεόραση το 2015 είναι άγνωστο σε τι ύψος θα διαμορφωθεί σε σχέση με το 2014. Η μεταβολή της διαφημιστικής δαπάνης είναι συνυφασμένη με το οικονομικό και φορολογικό περιβάλλον που θα διαμορφωθεί εντός του 2015.
  • Πρώτος και βασικός στόχος για το 2015 είναι η ταμειακή επάρκεια και ομαλή ρευστότητα της εταιρίας.