Α. Εισαγωγή

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου αριθ. 35, (εφεξής «Διοργανώτρια»), παράγει και προβάλλει σε ζωντανή μετάδοση από τον τηλεοπτικό σταθμό Πανελλαδικής εμβέλειας «MEGA», την εκπομπή με τίτλο «ΜΕGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ» (εφεξής «Εκπομπή»). Η Εκπομπή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, προωθητική ενέργεια με τη συμμετοχή τηλεθεατών (εφεξής «Προωθητική Ενέργεια»). Την τεχνική υποστήριξη της Προωθητικής Ενέργειας αναλαμβάνει η εταιρεία με την επωνυμία «LEXITEL/AMAZE», που εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, Ι. Μεταξά, αριθ. 8 (εφεξής «Τεχνικός Πάροχος»).

Β. Περιγραφή Προωθητικής Ενέργειας της Εκπομπής- Τρόπος Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι χρήστες υπηρεσιών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας και μόνο εφόσον βρίσκονται εντός της Ελλάδος και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα, ως ο Νόμος ορίζει. Για να θεωρηθεί ότι κάποιος δηλώνει συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια της Εκπομπής (εφεξής «Συμμετέχων»), θα πρέπει, κατά τη διάρκεια της εκάστοτε Εκπομπής, που προβάλλεται, κατ’ αρχήν, κάθε Σάββατο & Κυριακή και ώρα 05:30-10:00 από τον τηλεοπτικό Σταθμό «MEGA»,

  1. Να στείλει μήνυμα στον αριθμό υψηλής χρέωσης 54888 (εφεξής «Υπηρεσία»), με πρόθεμα ΕM, με χρέωση 2,50 ευρώ/sms από κινητό τηλέφωνο εντός Ελλάδος πλέον τέλους συνδρομητών κινητής 2%,15%,18% ή 20% βάσει λογαριασμού (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α), για να λάβει απαντητικό μήνυμα, όπου θα ενημερωθεί για: α) την επιβεβαίωση συμμετοχής του στην Προωθητική Ενέργεια β) τον μοναδικό κωδικό αριθμό, ο οποίος αντιστοιχεί σε μία (1) Δωροεπιταγή, ίσης αξίας με το κόστος του μηνύματος, από το www.instawin.gr
  2. Να τηλεφωνήσει στον αριθμό υψηλής χρέωσης 9019014420 (εφεξής «Υπηρεσία»), με χρέωση 3,12 ευρώ/κλήση από κινητό τηλέφωνο εντός Ελλάδος, πλέον τέλους συνδρομητών κινητής 12%,15%,18% ή 20% βάσει λογαριασμού (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) και 2,60 ευρώ/κλήση από σταθερό τηλέφωνο εντός Ελλάδος (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α & τέλους 5% σταθερής τηλεφωνίας). Ειδικότερα, ο Συμμετέχων, που καλεί στον ως άνω τηλεφωνικό αριθμό, συνδέεται με το αυτόματο σύστημα διαχείρισης κλήσεων του Τεχνικού Παρόχου, όπου μέσω ηχητικού μηνύματος θα ενημερωθεί για:

α) την επιβεβαίωση συμμετοχής του στην Προωθητική Ενέργεια

β) τον μοναδικό κωδικό αριθμό, ο οποίος αντιστοιχεί σε μία (1) Δωροεπιταγή, ίσης αξίας με το κόστος της κλήσης, από το www.instawin.gr

Στη συνέχεια ο Συμμετέχων θα δρομολογηθεί σε σύστημα τηλεφωνητή, όπου αυτόματα καταχωρείται ο αριθμός του τηλεφώνου από το οποίο καλεί (εφόσον αυτός δεν είναι απόρρητος) και ακολούθως, ο Συμμετέχων θα πρέπει να ηχογραφήσει το ονοματεπώνυμό του, καθώς και τον τηλεφωνικό αριθμό από τον οποίο κάλεσε. Ο συμμετέχων μπορεί να καλέσει περισσότερες από μία φορές για να δηλώσει συμμετοχή. Οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν στo τηλέφωνo 2111885511 με αστική χρέωση από Δευτέρα έως Παρασκευή ώρες 10:00 – 18:00 για να παραλάβουν τον κωδικό τους στην περίπτωση που τον έχασαν ή δεν τον σημείωσαν σωστά. Το τηλεφωνικό σύστημα αποθηκεύει αυτόματα ηλεκτρονικά τις κλήσεις και τον κωδικό των συμμετεχόντων για την ασφάλεια των συναλλαγών. Στην τηλεοπτική κάρτα που εμφανίζονται οι αριθμοί του Τεχνικού Παρόχου, παρέχεται και η ανωτέρω τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης της υπηρεσίας, όπως προβλέπεται και από τους Κανονισμούς της ΕΕΤΤ. Η χρήση της Δωροεπιταγής υπόκειται στους αναφερόμενους όρους κατωτέρω, στο κεφάλαιο Ζ του παρόντος.

Τα στοιχεία όλων των Συμμετεχόντων (μέσω γραπτού μηνύματος και τηλεφωνικής κλήσης) καταχωρούνται στο σχετικό Σύστημα του Τεχνικού Παρόχου και κατά τη διάρκεια της Εκπομπής θα διεξάγεται από τους προστηθέντες της «Διοργανώτριας» ηλεκτρονική κλήρωση, στην βάση όλων των Συμμετεχόντων, με σκοπό:

α) την ανάδειξη ενός τυχερού, που θα κερδίσει το εκάστοτε έπαθλο της εκπομπής και

β) την ανάδειξη των Συμμετεχόντων που θα κληθούν τηλεφωνικά από την «Διοργανώτρια» κατά τη διάρκεια μετάδοσης της Εκπομπής, προκειμένου να λάβουν μέρος στις Προωθητικές Ενέργειες της εκπομπής και να κερδίσουν τα χρηματικά ή άλλα έπαθλα. Κατά τη λήξη διεξαγωγής οιασδήποτε Προωθητικής Ενέργειας κάθε Εκπομπής, σταματάει και η δυνατότητα δήλωσης συμμετοχής σε αυτή.

Γ. Ενημέρωση νικητών

Η «Διοργανώτρια» είναι υπεύθυνη για την καταβολή των χρηματικών επάθλων στους νικητές, τα οποία θα αποδίδονται ύστερα από σχετική ενημέρωσή τους, ως ακολούθως: Οι προστηθέντες της «Διοργανώτριας» ενημερώνουν τηλεφωνικά τους νικητές για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που πρέπει να προσκομίσουν, ώστε να τους αποδοθούν τα χρηματικά ή άλλα έπαθλα. Συγκεκριμένα, εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την προβολή της Εκπομπής, οι προστηθέντες της «Διοργανώτριας» θα επιχειρούν τηλεφωνική επικοινωνία με τους νικητές σε τηλεφωνικό αριθμό, που οι ίδιοι θα δώσουν, ώστε να τους ενημερώσουν για τον τρόπο παραλαβής του εκάστοτε επάθλου. Κατά την επικοινωνία αυτή θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία τους για την δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση των σχετικών επάθλων. Σε περίπτωση που κατά το χρονικό διάστημα των είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την προβολή της Εκπομπής δεν έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές, αυτοί χάνουν το σχετικό έπαθλο. Οι νικητές θα πρέπει εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία τηλεφωνικής ενημέρωσής τους, να αποστείλουν στα γραφεία των προστηθέντων της «Διοργανώτριας» (στην διεύθυνση που θα τους υποδειχθεί), τα εξής δικαιολογητικά: 1. Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους, από αστυνομικό τμήμα ή από ΚΕΠ 2. Επικυρωμένη (για το γνήσιο της υπογραφής) Υπεύθυνη Δήλωση από αστυνομικό τμήμα ή από ΚΕΠ, ότι αποδέχονται το έπαθλο και τους Όρους & Προϋποθέσεις των προωθητικών ενεργειών της εκπομπής, καθώς και το Α.Φ.Μ και τη Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκουν. 3. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του τραπεζικού τους λογαριασμού, ώστε το χρηματικό έπαθλο να κατατεθεί στον εν λόγω τραπεζικό λογαριασμό εντός εξήντα (60) εργάσιμων ημερών από την στιγμή που παραλαμβάνει η «Διοργανώτρια» ή οι προστηθέντες της τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

  1. Διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση ο φόρος που επιβάλλεται από το Ελληνικό Κράτος με βάση τον νόμο 2961 / 2010 (Άρθρο 58 παράγραφος 1 περίπτωση ε & Άρθρο 60 παράγραφος 3) σε έπαθλα άνω των 1.000€ βαρύνει τον νικητή του επάθλου και είναι 20% .
  2. Τα πάσης φύσεως τέλη μεταβίβασης/πινακίδων και κυκλοφορίας του εκάστοτε οχήματος, βαρύνουν τον νικητή και προκαταβάλλονται από τον ίδιο (απευθείας στην εταιρία εμπορίας αυτοκινήτων), προκειμένου να παραλάβει το έπαθλο.

Δ. Ακύρωση νικητή

Κάθε νικητής μπορεί να ακυρωθεί: 1. Στην περίπτωση που δεν έχει αποστείλει (βάσει της ημερομηνίας της σφραγίδας του ταχυδρομείου), εντός τριάντα (30) ημερών από την ενημέρωση του, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 2. Στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον εκάστοτε νικητή στον τηλεφωνικό αριθμό που ο ίδιος θα έχει δώσει στους προστηθέντες της Διοργανώτριας, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας των είκοσι (20) εργασίμων ημερών από την προβολή της Εκπομπής, σύμφωνα με τους παρόντες όρους 3. Στην περίπτωση που αρνηθεί να καταβάλλει τον αναλογούντα υποχρεωτικό φόρο σε έπαθλα άνω των 1.000 ευρώ όπως ορίζεται από τον νομό 2961 / 2010 (Άρθρο 58 παράγραφος 1 περίπτωση ε & Άρθρο 60 παράγραφος 3) για να ολοκληρωθεί η απόδοση του δώρου.

  1. Στην περίπτωση που αρνηθεί στην παρουσίαση του ιδίου, του ονόματός του ή της εικόνας του (βίντεο). Η συμμετοχή του νικητή στην βιντεοσκόπηση της διαδικασίας παράδοσης του επάθλου είναι υποχρεωτική, χωρίς την καταβολή οιασδήποτε αμοιβής.

Ε. Προσωπικά δεδομένα

Ο Τεχνικός πάροχος διατηρεί αρχείο με τους συμμετέχοντες τις προωθητικής ενέργειας, αναγκαίο για την κλήρωση και επικοινωνία με τους νικητές. Τα ως άνω στοιχεία διαφυλάσσονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και προστατεύονται με διάφορες τεχνικές μεθόδους, ώστε να μην είναι επιτρεπτή η πρόσβαση τρίτων στα στοιχεία αυτά. Σε κάθε περίπτωση οιοσδήποτε χρήστης έχει δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσει την διαγραφή των στοιχείων του από το τηρούμενο αρχείο του Τεχνικού Παρόχου στο τηλέφωνο 210 6859474.

Η υλοποίηση του Προγράμματος απαιτεί τη δημιουργία αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει τα ονόματα των Συμμετεχόντων, καθώς και τα λοιπά αναφερόμενα στο πλαίσιο των παρόντων όρων στοιχεία. Για αυτόν τον λόγο μόνη η δήλωση συμμετοχής σε οιαδήποτε κλήρωση στο πλαίσιο του παρόντος, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης κάθε Συμμετέχοντα προς τον Τεχνικό Πάροχο, προκειμένου να καταχωρηθεί το ονοματεπώνυμό του (και τα τυχόν λοιπά στοιχεία του κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα) σε αρχείο που θα δημιουργηθεί (και τηρηθεί) από τον Τεχνικό Πάροχο κατά την έννοια του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, του Ν. 2774/1999 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σκοπός της εκ μέρους του Τεχνικού Παρόχου, τήρησης του αρχείου αυτού και επεξεργασίας στοιχείων του είναι αποκλειστικά η διεξαγωγή και υλοποίηση των Διαγωνισμών και η ταυτοποίηση των νικητών.

Μετά την πάροδο τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την προβολή της εκάστοτε Εκπομπής και υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης παράδοσης των δώρων στους νικητές, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστραφούν. Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης ή/και αντίρρησης στην επεξεργασία των στοιχείων του από τον Τεχνικό Πάροχο (βάσει του άρθρου 12 και 13 του Ν. 2472/1997) επικοινωνώντας με την LEXITEL/AMAZE, στo τηλέφωνο 210 6859474. O Τεχνικός Πάροχος δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα προσωπικά αυτά δεδομένα των συμμετεχόντων σε τρίτους, με εξαίρεση όσους ενδεχομένως συνεργαστούν μαζί της/προστηθέντες της στο πλαίσιο διεξαγωγής των Προωθητικών Ενεργειών.

Ζ. Χρήση Επάθλου Δωροεπιταγής

Η Δωροεπιταγή δεν δύναται να εξαργυρωθεί σε χρήματα. Στην περίπτωση αγοράς τελικής αξίας προϊόντων μικρότερης ή μεγαλύτερης αξίας, δεν επιστρέφεται το υπόλοιπο ποσό της Δωροεπιταγής σε χρήματα, ούτε πιστώνεται για τυχόν επόμενη αγορά. Κάθε Συμμετέχων δύναται να αποκτήσει και χρησιμοποιήσει απεριόριστο αριθμό Δωροεπιταγών. Οι Δωροεπιταγές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αθροιστικά για την αγορά ενός αντικειμένου. Η χρήση κάθε Δωροεπιταγής μπορεί να γίνει αποκλειστικά και μόνο εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μήνα από την επομένη της ημέρας λήψης του σχετικού κωδικού, μετά δε το πέρας του διαστήματος αυτού, ο κωδικός της ακυρώνεται και παύει να ισχύει. Οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα σε περίπτωση που διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές να προχωρήσουν στην εξαργύρωση της/των δωροεπιταγών μέσω του https://www instawin.gr και δίνεται η δυνατότητα αποστολής του αντικειμένου που επέλεξαν στον χώρο τους μέσω μεταφορικής εταιρείας.

Η. Λοιποί όροι

Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα. Η Διοργανώτρια και ο Τεχνικός Πάροχος δεν ευθύνονται για συμμετοχές που ενδεχομένως έχουν λάθος ή ελλιπή στοιχεία. Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι κατά την Διάρκεια του Προγράμματος θα παραμένουν αναρτημένοι και θα ενημερώνονται διαρκώς, στην ιστοσελίδα του τηλεοπτικού σταθμού www.megatv.com

Η «Διοργανώτρια» διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να τροποποιεί μέρη των παρόντων όρων συμμετοχής, με την κατάθεση νεότερου εγγράφου στην ιστοσελίδα του ανωτέρω τηλεοπτικού σταθμού, απαλλασσόμενη από οποιαδήποτε ευθύνη. Μετά την απόδοση των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της «Διοργανώτριας» παύει να υφίσταται. Το προσωπικό των εταιρειών «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ ΑΕ», «LEXITEL», καθώς και της «AMAZE», οι σύζυγοι καθώς και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και δευτέρου βαθμού εξ’ αίματος δεν έχουν δικαίωμα δήλωσης συμμετοχής στις προωθητικές ενέργειες της εκπομπής. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων (ή των αλλαγών τους) και θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με τον συγκεκριμένο διαγωνισμό θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.