Όροι συμμετοχής στον Πρωτοχρονιάτικο διαγωνισμό του MEGA 2020

Η Εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ M.M.E. A.E.» (εφεξής η Εταιρεία) που διατηρεί τον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, διοργανώνει διαγωνισμό (εφεξής ο Διαγωνισμός), υπό το διακριτικό τίτλο «ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ MEGΑ» και ο οποίος θα πραγματοποιηθεί, μέσω ειδικής εφαρμογής QR Code που οδηγεί στην σελίδα του διαγωνισμού (εφεξής η Πλατφόρμα του διαγωνισμού) στην ιστοσελίδα www.megatv.com.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια της εκπομπής «MEGA ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΩΝΗ ΡΕΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΟΥΛΑΚΟΡΟΜΗΛΑ» που θα μεταδοθεί την Πέμπτη 31/12/2020 στις 21:50. Ο Διαγωνισμός σκοπό του έχει να επιβραβεύσει τους τηλεθεατές της εκπομπής και χρήστες της πλατφόρμας του Διαγωνισμού με δώρο ένα αυτοκίνητο μάρκας DS3 CrossbackPremium Urban SUV με κινητήρα βενζίνης PureTech αξίας 22.400 ευρώ!

Κατά την διάρκεια της εκπομπής θα εμφανίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα QRcodes, που οι τηλεθεατές μπορούν να σκανάρουν με τις smartσυσκευές τους (π.χ smartphone, tablet). Αυτόματα ανακατευθύνονται σε ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική φόρμα, όπου συμπληρώνουν τα στοιχεία τους (όνομα, τηλέφωνο, ηλικία, περιοχή) και εξασφαλίζουν την συμμετοχή τους στην κλήρωση!

Από το Διαγωνισμό θα προκύψει ένας τυχερός νικητής μεταξύ των τηλεθεατών που θα συμμετάσχουν κατά την διάρκεια της μετάδοσης της εκπομπής. Θα υπάρξουν και δύο αναπληρωματικοί νικητές για την περίπτωση που ο νικητής δεν πληροί τους όρους συμμετοχής.

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι Αναλυτικοί Όροι) είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό, για την ενημέρωση οιουδήποτε ενδιαφερόμενου και για την ανάδειξη του νικητή στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους ή/και να παρατείνει ή/και να μειώνει τη διάρκεια ή/και να ματαιώνει τον Διαγωνισμό, καθώς και να αλλάζει τα έπαθλα του Διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης στην πλατφόρμα του διαγωνισμού. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη, λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων.

Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Πειραιώς, Ζωή Βενίτη, Πλάτωνος, αριθ. 4, ΤΚ 18535, Πειραιάς, τηλ. 210 4223860, και έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο www.megatv.com.

Οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό ή τρίτος δικαιούται με έξοδά του να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί θα κατατεθούν στην ανωτέρω Συμβολαιογράφο.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η συνολική διάρκεια του διαγωνισμού καθορίζεται από την έναρξη έως την λήξη της εκπομπής «MEGA ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΩΝΗ ΡΕΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΟΥΛΑ ΚΟΡΟΜΗΛΑ». Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι τηλεθεατές της εκπομπής, οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και άνω των 18 ετών, εξαιρουμένων των εργαζόμενων της ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ Μ.Μ.Ε. Α.Ε. και των συνεργατών της, των εργαζόμενων της DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε. και των εταιριών του Ομίλου Συγγελίδη, των συζύγων καθώς και των συγγενών όλων των ανωτέρω μέχρι και δευτέρου βαθμού εξ αίματος. Για την απόδοση των δώρων του διαγωνισμού η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύσει την ηλικία και τη μόνιμη κατοικία των νικητών, με τα αντίστοιχα νόμιμα δικαιολογητικά (πχ αστυνομική ταυτότητα, υπεύθυνη δήλωση ή άλλα έγγραφα που πιστοποιούν τα πιο πάνω).

Για να θεωρηθεί κάποιος έγκυρος συμμετέχων στον Διαγωνισμό, θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσει:

Α. Ονοματεπώνυμο

Β. Περιοχή κατοικίας

Γ. Τηλέφωνο (σταθερό ή κινητό)

Δ. Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email)

Ε. Ηλικία

ΣΤ. Αποδοχή των όρων του παρόντος διαγωνισμού

Σε περίπτωση που η ηλεκτρονική διεύθυνση που υποβάλει ο κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό δεν είναι επιβεβαιωμένη ή έγκυρη, δε θα γίνεται δεκτή η συμμετοχή στον Διαγωνισμό.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα (αλλά δεν υποχρεούται) να αποκλείσει από το Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, πρόσωπα που κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή παραβούν κάποιον από τους όρους του παρόντος άρθρου ή χρησιμοποιήσουν την ως άνω ιστοσελίδα του Διαγωνισμού, προκειμένου να διακινήσουν άσεμνο ή προσβλητικό υλικό. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η συνεργασία με άλλα πρόσωπα, η χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, και ούτω καθεξής. Η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι τρίτων από την κακή χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας ή οποιαδήποτε παράνομη πράξη των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, που τυχόν θα συντελεσθούν κατά τη διενέργεια αυτού.

Ο κάθε χρήστης θα μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στον Διαγωνισμό μόνο μία φορά ανά διαφορετικό QR code που θα εμφανίζεται στην οθόνη κατά την διάρκεια της εκπομπής μέχρι τη λήξη του διαγωνισμού.

Η κλήρωση του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 02/01/2021 στα γραφεία της Εταιρείας παρουσία της Συμβολαιογράφου κ. Βενίτη και θα αφορά αποκλειστικά στις έγκυρες συμμετοχές. Ο νικητής του Διαγωνισμού θα ανακοινωθεί την Δευτέρα 04/01/2021 κατά την διάρκεια της εκπομπής «ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ» που μεταδίδεται στις 09:40 π.μ.

Η διαδικασία κλήρωσης είναι η εξής: κάθε έγκυρη συμμετοχή, ξεχωριστά για κάθε QRcode που θα έχει σκαναριστεί από τη συσκευή του χρήστη και αφού έχουν συμπληρωθεί σωστά τα απαραίτητα στοιχεία στην ειδική σελίδα, θα λαμβάνει αύξοντα αριθμό, αρχίζοντας από το 1. Η κληρωτίδα θα είναι μία και μόνον μία και θα χρησιμοποιηθούν όλοι οι αριθμοί που αντιστοιχούν σε κάθε έγκυρη συμμετοχή, ώστε να αναδειχθεί ο μοναδικός νικητής! Επίσης θα κληρωθούν δύο (2) επιπλέον άτομα ως αναπληρωματικοί, σε περίπτωση κωλύματος ή άρνησης του επάθλου από τον αρχικό νικητή. Η κλήρωση θα γίνει μέσω μηχανισμού γεννήτριας τυχαίου αριθμού (Random Νumber Generator)όπου θα κληρωθούν τυχαία 3 αριθμοί με σειρά προτεραιότητας ως προς το νικητή και τους δύο αναπληρωματικούς.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του τόπου και χρόνου διεξαγωγής της κλήρωσης, με νεότερη ανάρτηση ανακοίνωσης στην πλατφόρμα του διαγωνισμού. Το όνομα του νικητή, κατ’ επιλογή της Εταιρείας, πέρα από την αναγγελία στην εκπομπή «ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ» δύνανται να αναρτάται στην ιστοσελίδα www.megatv.com, το αργότερο 5 εργάσιμες ημέρες μετά την κλήρωση.

ΔΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ

Ως δώρο του διαγωνισμού ορίζεται ένα αυτοκίνητο μάρκας DS3 Crossback Premium Urban SUV με κινητήρα βενζίνης Pure Tech αξίας 22.400 ευρώ. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το ακριβές μοντέλο του αυτοκινήτου που θα κληρωθεί με σχετική ανακοίνωση – ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.megatv.com και με ειδικό τρέιλερ που θα μεταδίδεται από τον τηλεοπτικό σταθμό. Ρητά δηλώνεται ότι η εικόνα του αυτοκινήτου που απεικονίζεται στο τρέιλερ και στις διαφημιστικές φωτογραφίες του διαγωνισμού, είναι ενδεικτικές ως προς τα τελικό δώρο (που θα κληρωθεί στους νικητές.)

Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για την έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας και την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του αυτοκινήτου που θα κληρωθεί.

Η Εταιρεία δε θα ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα που τυχόν εμφανισθούν στο Δώρο, δεδομένου ότι η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται στην προμήθεια και παράδοση του δώρου στους νικητές. Επίσης η Εταιρεία δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης του νικητή. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Εταιρείας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχηρά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

Μετά την κάθε κλήρωση, θα επιχειρείται από εντεταλμένους προς τούτο συνεργάτες της Εταιρείας, επικοινωνία με το νικητή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, μέσω της οποίας έλαβε μέρος στον Διαγωνισμό και αναδείχθηκε νικητής, ή στο τηλέφωνο που δήλωσε, με σκοπό την επιβεβαίωση των προσωπικών του στοιχείων, τη ενημέρωσή του για την απόδοση του Επάθλου και την επικοινωνιακή του προβολή. Η Εταιρεία δεν θα φέρει ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του νικητή που οφείλονται σε έλλειψη επικοινωνίας, απουσίας ή και λόγω μη προσέλευσης για παραλαβή του επάθλου.

Το Δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση του με άλλα ή η εξαργύρωση αυτού, με χρηματικό ποσό σε οποιαδήποτε τιμή.

Σε περίπτωση κωλύματος του νικητή για αποδοχή – παραλαβή του Δώρου, δε θα μπορεί να αντικατασταθεί η αποδοχή – παραλαβή αυτού από άλλο άτομο που θα έχει επιλέξει ο νικητής. Ο νικητής χάνει οποιοδήποτε δικαίωμα απόδοσης – παραλαβής του δώρου σε περίπτωση που:

Α. Για οποιονδήποτε λόγο δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται ουσιώδεις.

Β. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η προσπάθεια επικοινωνίας με τον νικητή για την απόδοση – παραλαβή του δώρου προβεί άκαρπη ή με δική του υπαιτιότητα ο νικητής δεν παραλάβει το Δώρο του, εντός 2 ημερολογιακών μηνών από την ημερομηνία κλήρωσης του Δώρου.

Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής ενός νικητή, το δικαίωμά του στο δώρο αποκτά ο αναπληρωματικός, με τους ίδιους όρους που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο.

Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και της παραλαβής του Δώρου, κατά τα προαναφερθέντα, κάθε υποχρέωση της εταιρείας προς τον τυχερό νικητή παύει να υφίσταται. Η Εταιρεία δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Εταιρεία με την ιδιότητα του «Υπευθύνου Επεξεργασίας» δηλώνει ότι η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει την εκ μέρους της, συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των ακόλουθων προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων σε αυτόν: ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο (κινητό ή σταθερό), διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), περιοχή κατοικίας και ηλικία. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος για την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων του από την Εταιρεία για τους σκοπούς του Διαγωνισμού.

Τα ανωτέρω αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας σύμφωνα με το ισχύον εθνικό και κοινοτικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα [Ν. 4624/2019, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης/04/2016 «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR). Η εταιρεία ως «υπεύθυνος επεξεργασίας» και ενδεχομένως και άλλο πρόσωπο στο οποίο θα αναθέσει τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της («εκτελών την επεξεργασία»), συλλέγει τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα από τους ίδιους τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, οι οποίοι και γνωστοποιούν αυτά, μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας, η οποία και περιγράφεται αναλυτικά στους όρους συμμετοχής του διαγωνισμού. Σκοπός της ανωτέρω επεξεργασίας εκ μέρους της Εταιρείας αποτελεί η οργάνωση και διεξαγωγή του διαγωνισμού, η διαπίστωση της τήρησης των όρων συμμετοχής εκ μέρους των διαγωνιζόμενων, η επιβεβαίωση της ταυτότητας των νικητών, η επικοινωνία και ενημέρωσή τους. Η ανωτέρω επεξεργασία επίσης είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης, για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με έννομες υποχρεώσεις της και για την άσκηση τυχόν νομικών αξιώσεών της. Η Εταιρεία επεξεργάζεται μόνο εκείνα τα δεδομένα που απαιτούνται για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, δεν επεξεργάζεται και δεν χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα για άλλους σκοπούς πέραν αυτών που αναφέρονται στους παρόντες όρους.

Η Εταιρία εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά, υλικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας με σκοπό την προστασία των προσωπικών δεδομένων ενάντια στην τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή την τυχαία απώλεια, αλλοίωση, την παράνομη γνωστοποίηση ή πρόσβαση και ενάντια σε όλες τις άλλες μορφές παράνομης επεξεργασίας. Την ίδια δε υποχρέωση επιβάλει και προς τρίτους με την ιδιότητα του εκτελούντος την επεξεργασία, στους οποίους διαβιβάζει, διαθέτει, κοινολογεί προσωπικά δεδομένα. Τα δεδομένα, εκτός της διαβίβασής τους στους εκτελούντες την επεξεργασία προς τον σκοπό της επεξεργασίας τους, όπως αναφέρεται στους όρους αυτούς, δεν διαβιβάζονται σε τρίτους αποδέκτες ούτε σε χώρες εκτός Ε.Ε.

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δεσμεύεται, ώστε η οποιαδήποτε επικοινωνιακή ή διαφημιστική προβολή του διαγωνισμού να τελείται εντός του πλαισίου της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας και ειδικότερα των διατάξεων που αφορούν στην επικοινωνία, στη διαφήμιση προϊόντων, στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, των προσωπικών δεδομένων, στην προστασία του καταναλωτή και στον ανταγωνισμό.

Με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού η Εταιρεία υποχρεούται σε εύλογο χρόνο να διαγράψει όλα τα αρχεία με προσωπικά δεδομένα που έχει λάβει από τους συμμετέχοντες, εκτός και αν η διατήρησή τους είναι αναγκαία για την άσκηση νομικών υποχρεώσεων ή αξιώσεων της Διοργανώτριας ή για την υπεράσπισή της έναντι τυχόν νομικών αξιώσεων των συμμετεχόντων ή τρίτων, οπότε και θα διατηρηθούν μέχρι το τέλος της περιόδου που τα προσωπικά δεδομένα δεν θα είναι πλέον αναγκαία για τον σκοπό αυτό.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει και να δημοσιεύει τα ονόματα των νικητών, καθώς και να προβαίνει σε επικοινωνιακή ή διαφημιστική αξιοποίηση – προβολή του διαγωνισμού. Επισημαίνεται ότι ο νικητής του διαγωνισμού, σύμφωνα με τους όρους διεξαγωγής αυτού, έχει παράσχει προς τη εταιρεία την ρητή συγκατάθεσή του και για περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που συνίσταται στη δημοσιοποίηση του ονόματός του, από την τηλεόραση, στην ανακοίνωση του ονόματός του στην επίσημη ιστοσελίδα της, στους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης, σε οποιοδήποτε έντυπό της καθώς και στην διαφημιστική εκμετάλλευση του σχετικού γεγονότος. Ο νικητής με τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω, χωρίς το δικαίωμα να προβάλλει οποιαδήποτε απαίτηση για καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.

Οι συμμετέχοντες κατά τη διαδικασία συμμετοχής τους μπορούν να δηλώσουν τη συγκατάθεση στους στη επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία και για σκοπούς εμπορικής προώθησης, διαφήμισης, καθώς και λήψης δωρεάν ενημερωτικού υλικού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή newsletters). Στην περίπτωση αυτή τα προσωπικά δεδομένα παραμένουν στη βάση δεδομένων της εταιρείας για όσο χρονικό διάστημα η ανωτέρω δήλωση συμμετεχόντων περιμένει ενεργή και εφόσον αυτή δεν ανακληθεί.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να ασκήσουν, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που τίθενται στη Νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 και Ν. 4624/2019], τα κάτωθι δικαιώματα : το δικαίωμα της πληροφόρησης / ενημέρωσης, το δικαίωμα της πρόσβασης, το δικαίωμα της διόρθωσης, το δικαίωμα της διαγραφής, το δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας δεδομένων, το δικαίωμα εναντίωσης, δικαιώματα σχετικά με την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ, και το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα προς την εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση : dpo@alteregomedia.org.

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ή αν θέλετε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ Α.Ε. στο dpo@alteregomedia.org.

Σε κάθε περίπτωση για οποιοδήποτε ζήτημα παρουσιαστεί έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αναφορά ή καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).»