ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

Ιωάννης Α. Κωτόπουλος: Τεχνικός Διευθυντής από το 1996. Είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και εργάζεται στη ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. από το 1990. ΄Εχει μεγάλη εμπειρία στη σχεδίαση και ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.

Λοϊζος Σ. Ξενόπουλος: Ανέλαβε τη Διεύθυνση Προγράμματος τον Νοέμβριο του 2013. Είναι απόφοιτος Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος "Media Communication Policy Studies". Εργάζεται στην ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. από το 1991.

Ιωάννης Γ. Πούργαλης: Είναι Διευθυντής Προσωπικού από το 1995, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Λεωνίδας Ν. Φλωράκης: Προσελήφθη το 2001 ως Διευθυντής Πληροφορικής. Είναι πτυχιούχος Φυσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης.

Γεώργιος Σ.Βυζικίδης: Εργάζεται στην ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. από το 1992. Το 2000 ανέλαβε τη θέση του Υποδιευθυντή Λειτουργίας  και τον Απρίλιο του 2010 τη θέση του Διευθυντή.

 Μανώλης Ι.Καψής: Ανέλαβε Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης τον Ιούλιο του 2015. Εργάζεται στην Τηλέτυπος Α.Ε. από το 2005.