ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

         ·  · Το ΜΕGA Channel "εφεξής «ΜΕGA»" είναι ο πρώτος τηλεοπτικός σταθμός που ιδρύθηκε στην Ελλάδα "1989" βάσει του νομικού πλαισίου που επέτρεψε την ίδρυση ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών "Ν.1866/1989". Το MEGA έχει κατορθώσει μέσα στα 16 χρόνια λειτουργίας του να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της προτίμησης του ελληνικού κοινού, παραμένοντας ταυτόχρονα ο πλέον εύρωστος τηλεοπτικός σταθμός της χώρας. Η επιτυχία αυτή στηρίχθηκε κυρίως στις σημαντικές επενδύσεις που διενεργήθηκαν διαχρονικά για την αγορά του πλέον σύγχρονου ηλεκτρονικού και τεχνικού εξοπλισμού καθώς και στις δαπάνες για την αγορά και την παραγωγή τηλεοπτικού προγράμματος.

· Η πρώτη οικονομική χρήση "1990" έκλεισε με πωλήσεις 6,5 δισ. δρχ. και επενδύσεις σε τηλεοπτικό πρόγραμμα και ηλεκτρονικό εξοπλισμό ύψους 2,7 δισ.δρχ. Η τηλεθέαση του σταθμού κατά το ίδιο χρονικό διάστημα έφτασε το 32% έναντι 20% του δεύτερου.

 · Το 1993, με την υπ΄αριθ.19229/Ε/10.9.1993 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας, Εσωτερικών, Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών, που, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως "ΦΕΚ Τεύχος Δεύτερο, αριθ.713/10.9.1993" και σε συνέχεια της υπ΄αριθ.19710/29.9.1989 προσωρινής άδειας δοκιμής τοπικού ραδιοτηλεοπτικού σταθμού, χορηγήθηκε στην Εταιρία άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού υπό τους όρους που αναγράφονται σ΄αυτή. Η άδεια είναι ισχύος επτά "7" ετών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Παραχώρησης με δυνατότητα ανανέωσης και διατηρείται νομοθετικά σε ισχύ μέχρι και σήμερα. Το ίδιο έτος, το MEGA, έχοντας επενδύσει € 41 εκατ. σε πρόγραμμα και 4 δισ. δρχ. σε ηλεκτρονικό / τεχνικό εξοπλισμό, πετυχαίνει "α" να σταθεροποιήσει την ηγετική του θέση στην αγορά με μερίδιο στη τηλεοπτική διαφημιστική αγορά 34% έναντι 30% του δεύτερου τηλεοπτικού σταθμού και "β" να καλύψει το 98% του ελληνικού πληθυσμού με την καλύτερη ποιότητα λήψης.

· Το 1994 το MEGA είναι το πρώτο μέσο μαζικής ενημέρωσης που εισάγει τις μετοχές του στη κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, ενώ, ταυτόχρονα, ιδρύει τη πρώτη εταιρία συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα με την επωνυμία Multichoice Ελλάς Α.Ε. με ποσοστό συμμετοχής 42%, σε συνεργασία με τη Myriad Development "51%" και τη Lumiere "7%".

· Το 1997, το MEGA παραμένει ο πλέον εύρωστος οικονομικά τηλεοπτικός σταθμός στη χώρα, παρουσιάζοντας αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 10% και των κερδών προ Φόρων κατά 26%. Το MEGA κατατάσσεται πρώτο στη προτίμηση του κοινού στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης "21:00 - 23:59" με 24,7% τηλεθέαση έναντι 20,7% του δεύτερου καναλιού. Η συνδρομητική τηλεόραση έχει ήδη 250.000 συνδρομητές. Το ίδιο έτος, οι επενδύσεις της Εταιρίας σε ηλεκτρονικό / τεχνικό εξοπλισμό και πρόγραμμα ανέρχονται σε € 22 εκατ.

· Το Φεβρουάριο του 1998, η Εταιρία μεταβιβάζει ένα εκατομμύριο "1.000.000" από τις ίδιες μετοχές της μέσω του ΧΑΑ σε ξένους και έλληνες θεσμικούς επενδυτές, δημιουργώντας ρευστότητα ύψους € 6,7 εκατ. και έκτακτα κέρδη € 3,5 εκατ.

· Το Μάρτιο 1999, η Εταιρία μεταβιβάζει τις τελευταίες 115.000 ίδιες μετοχές από το χαρτοφυλάκιό της μέσω του ΧΑΑ σε έλληνες θεσμικούς επενδυτές δημιουργώντας ρευστότητα ύψους € 1,8 εκατ. και έκτακτα χρηματοοικονομικά κέρδη € 1,6 εκατ. Επίσης, η Εταιρία μεταφέρεται στη Λ. Μεσογείων 117, όπου συγκέντρωσε όλες τις εγκαταστάσεις της, που, μέχρι τότε ευρίσκοντο σε τρεις τοποθεσίες "Μαρούσι, Σταδίου, Παιανία". Το συνολικό κόστος της επένδυσης στις νέες ενοικιαζόμενες εγκαταστάσεις έφθασε, περίπου, τα € 8,8 εκατ.

· Τον Δεκέμβριο του 1999, η Τηλέτυπος Α.Ε. ολοκλήρωσε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά € 34,3 εκατ., που προήλθε από διανομή 4.125.009 δωρεάν μετοχών στους μετόχους "με αναλογία 2 νέων μετοχών για κάθε δέκα παλαιές", από έκδοση 6.187.500 νέων μετοχών "αναλογία 3 νέες μετοχές για κάθε 10 παλαιές" και έκδοση 300.000 νέων μετοχών με καταβολή μετρητών "ιδιωτική τοποθέτηση στο προσωπικό και στελέχη της Εταιρίας". Μέρος της αύξησης χρησιμοποιήθηκε για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού της εταιρίας και μετατροπής του μεγαλύτερου τμήματος του ηλεκτρονικού εξοπλισμού από αναλογικό σε ψηφιακό.

· Τον Αύγουστο του 2000, η Τηλέτυπος Α.Ε. ίδρυσε την Τηλέτυπος Κύπρου ΛΤΔ, με κεφάλαια € 851 χιλ. η οποία, έχει ως σκοπό την αγορά και πώληση προγραμμάτων και τεχνογνωσίας στην αγορά της Κύπρου και της Μ.Ανατολής.

· Τον Νοέμβριο του 2001 η εταιρία συνήψε κοινοπρακτικό δάνειο ύψους € 29,5 εκατ. διαρκείας 6 ετών με σκοπό την αναδιάρθρωση των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων.

· Το 2002 η εταιρία παρουσίασε τα υψηλότερα κέρδη από ιδρύσεως της ενώ παρέμεινε πρώτη σε μερίδιο στην διαφημιστική αγορά με ποσοστό 33,6%. Η μετοχή της Τηλέτυπος Α.Ε. έφθασε τα €5,34 την 31.12.2002 αυξημένη κατά 28,4% έναντι αυτής της 31.12.2001 (€ 4,16).

· Τον Ιούνιο του 2003 η Τηλέτυπος Α.Ε. μεταβίβασε στην 100% θυγατρική της Τηλέτυπος Κύπρου ΛΤΔ ποσοστό 33% της εταιρίας Multichoice Hellas A.E. με τίμημα ανά μετοχή ίσο προς την αξία κτήσεως. Η μετοχή της Τηλέτυπος Α.Ε. έφθασε τα €5,5 την 31.12.2003.

· Το 2004, η Τηλέτυπος Α.Ε. πώλησε το 7% από την συμμετοχή της στην Multichoice Ελλάς Α.Ε. αποκομίζοντας κέρδη €5,9 εκατ. και αντάλλαξε το υπόλοιπο 35% με 12,5% συμμετοχή στην ολλανδική εταιρία συνδρομητικής τηλεόρασης NETMED NV. Την ίδια χρονιά το MEGA αγοράζει τα δικαιώματα προβολής των εντός έδρας αγώνων της πρωταθλήτριας Ευρώπης Ελλάδος (ανδρών και ελπίδων) για τα προκριματικά ποδοσφαίρου του Μουντιάλ στη Γερμανία. Τον Μάρτιο και το Μάιο του 2004 σε δημοσιευμένη έρανα (ΕΞΠΡΕΣ 19.11.2004) έρευνα της GK Market Analysis με θέμα «Ποιες μάρκες θεωρούν οι Έλληνες τις καλύτερες» στα αποτελέσματα για τα τηλεοπτικά κανάλια αναφέρεται «το MEGA είναι το πρώτο τηλεοπτικό κανάλι τόσο σε επίπεδο αυθόρμητης αναφοράς 89% όσο και σε επίπεδο θεωρητικά καλύτερου τηλεοπτικού καναλιού 27%».

· Το 2005, η Τηλέτυπος Α.Ε. υπόγραψε σύμβαση με την SportFive για την κάλυψη και μετάδοση εκτός έδρας αγώνων ποδοσφαίρου των εθνικών ομάδων ανδρών και ελπίδων που θα διεξαχθούν στα πλαίσια της προκριματικής φάσης του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 2008.

· Το 2006, η τηλεθέαση για αρκετές εκπομπές του Mega έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ. Η τηλεοπτική σειρά 'Στο Παρά Πέντε' καταχωρήθηκε ως το μόνο μη ποδοσφαιρικό γεγονός το οποίο στην περίοδο 2001-2006 συγκέντρωσε μέσο όρο τηλεθέασης 49.6%. Το σύνολο του πληθυσμού που παρακολούθησε την τηλεοπτική σειρά 'Στο Πάρα Πέντε' έστω και για ένα λεπτό ανέρχεται σε 3,8 εκατ. τηλεθεατές.

· Το 2007 για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση εντάσσεται στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης (Prime Time) καθημερινή τηλεοπτική σειρά σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία. Συγκεκριμένα, η καθημερινή σειρά "Μαρία η Άσχημη" σημείωσε για τους μήνες Ιανουάριο - Ιούνιο μέσο μερίδιο 40,6%. Το σύνολο του πληθυσμού που παρακολούθησε την τηλεοπτική σειρά έστω και για ένα λεπτό ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 2,6 εκατ.τηλεθεατές. Επίσης, οι ζωντανές μεταδόσεις (live shows) της σειράς "So you think you can dance" σημείωσαν την υψηλότερη κάλυψη ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα reality format του Mega (Bar, Φάρμα και Survivor). Το σύνολο του πληθυσμού που παρακολούθησε τα live shows έστω και για ένα λεπτό ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 3,7 εκατ.τηλεθεατές.

· Το 2008 οι σειρές με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης στην ελληνική τηλεόραση ανήκαν στο Mega: "Λάκης Γλυκούλης" (40,6%), "Ευτυχισμένοι Μαζί" (38,9%), και "Πολυκατοικία" (37,9%). Σε ότι αφορά την ενημέρωση, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μega, το 2008, ήταν πρώτο σε τηλεθέαση με μερίδιο 21,5% σημειώνοντας τη μεγαλύτερη διαφορά των τελευταίων δεκαπέντε ετών (από το 1994) με 5,8 μονάδες από το δεύτερο δελτίο ειδήσεων.

· Το 2009 και οι πέντε πρώτες θέσεις στο ΤΟΡ 5 προγραμμάτων πλοκής όλης της τηλεόρασης, τόσο για το σύνολο πληθυσμού όσο και για το κοινό 15-44 ανήκαν στο Mega : "Ευτυχισμένοι Μαζί" (42,2%), "Πολυκατοικία" (33,7%), "Χαρά Αγνοείται" (31,6%), "Παιδική Χαρά" (31,8%) και "Λάκης ο Γλυκούλης" (30,8%). Στην απογευματινή ζώνη 18:00 με 20:00, το Mega με τις καθημερινές σειρές "Η Ζωή της Άλλης" και "Τα Μυστικά της Εδέμ" έχει το υψηλότερο μερίδιο σταθμού τα τελευταία 16 χρόνια (37%). Επίσης το 2009 το Mega πρόβαλε τον αγώνα ποδοσφαίρου με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση για όλη την τηλεόραση (1 Απριλίου: Ισραήλ-Ελλάδα για τα προκριματικά του Μουντιάλ της Νοτίου Αφρικής το 2010 με μέσο όρο τηλεθεατών 2.240.000 και μερίδιο 46,5%). Σε ότι αφορά την ενημέρωση, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων επέτυχε τη μεγαλύτερη διαφορά από το δεύτερο από το 1992, καθώς και το 2009 είχε μερίδιο 24,3 ενώ ο δεύτερος (Alter) 15,7 με τη διαφορά να είναι στο 8,6%.

· Το  2010 το Mega πέτυχε το μεγαλύτερο μερίδιο στο σύνολο ημέρας και στο σύνολο του πληθυσμού (20,5%) από το 1999 με διαφορά 4,7 μονάδες από τον δεύτερο (Antenna). Στα εμπορικά κοινά (15-44) το Mega ήταν πρώτο σε σχέση με τους υπόλοιπους σταθμούς για 6η συνεχόμενη χρονιά με 19,8% στο σύνολο ημέρας και με 2,1 μονάδες διαφορά από τον δεύτερο Αntenna. Στο χρονικό διάστημα 18.00-20.00 το Mega είχε το υψηλότερο μερίδιο σταθμού εδώ και 17 χρόνια  (39,4%).  Επίσης, το Mega κατέκτησε τις 4 από τις 5 θέσεις του ΤΟΡ 5 τόσο στο σύνολο όσο και στα κοινά 15-44 με τη σειρά το "Νησί", την τηλεταινία  "Πενήντα Πενήντα- το Μεγάλο Φαγοπότι", την σειρά "Η Ζωή της Άλλης" και την ελληνική ταινία “Ο Γάμος της Κόρης μου". Η σειρά το "Νησί" είναι το πιο επιτυχημένο πρόγραμμα πλοκής εδώ και 10 χρόνια, με τηλεθέαση 30% ή 3.053.000 μέσο όρο τηλεθεατών. Σε ότι αφορά την ενημέρωση, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων το 2010 ήταν πρώτο με τηλεθέαση 24,5%.

· Το 2011 το Μega παρέμεινε πρώτος σταθμός στο σύνολο ημέρας με ποσοστό τηλεθέασης 20% για έκτη συνεχόμενη χρονιά ενώ στα εμπορικά κοινά (15-44) παρέμεινε πρώτος σταθμός για έβδομη συνεχόμενη σειρά με ποσοστό τηλεθέασης 18,9%. Στη ζώνη prime time 21:00- 24:00, το Mega είναι πρώτο για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά με μερίδιο 22,4%, το οποίο είναι το μεγαλύτερο μερίδιο από το 2003 και μετά. Το 2011 οι τέσσερις από τις πέντε θέσεις στο ΤΟP 5 προγραμμάτων πλοκής της τηλεόρασης ανήκαν στο Μega: “To Nησί» (53,7%), «Πίσω στο Σπίτι» (46,4%), «Η Ζωή της Άλλης» (45,8%) και «Κλινική Περίπτωση» (41,4%). Σε ότι αφορά την ενημέρωση, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων το 2011 ήταν πρώτο για πέντε συνεχόμενη χρονιά με τηλεθέαση 26,1%.

  · Το 2012 το Mega παρέμεινε πρώτος σταθμός στο σύνολο ημέρας (21,6%) για έβδομη συνεχόμενη χρονιά ενώ στα εμπορικά κοινά 15-44 παρέμεινε πρώτος σταθμός για όγδοη συνεχόμενη χρονιά (25,1%). Στη ζώνη prime time 21:00-24:00, το Mega είναι πρώτο για έκτη συνεχόμενη χρονιά με μερίδιο 23,1%, το οποίο είναι το μεγαλύτερο μερίδιο από το 2003 και μετά. Όπως και το 2011, το 2012 οι τέσσερις από τις πέντε θέσεις στο "TOP 5" προγραμμάτων πλοκής της τηλεόρασης ανήκαν στο Mega : "Η ζωή της άλλης" (55,5%), "Κλινική περίπτωση" (41,9%), "Οι Βασιλιάδες" (41,8%) και "Πίσω στο σπίτι" (40,2%). Σε ότι αφορά την ενημέρωση, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων το 2012 ήταν πρώτο για έκτη συνεχόμενη χρονιά με μερίδιο 27,6% και αριθμό τηλεθεατών 857.000. Στις καθημερινές, το δελτίο συγκέντρωσε 28,5% και 898.000 αριθμό τηλεθεατών, 7,8 μονάδες μπροστά από το δεύτερο δελτίο (Antenna).

 Το 2013 το Μega παρέμεινε πρώτος σταθμός στο σύνολο ημέρας (20,0%) για 8η συνεχόμενη χρονιά με διαφορά 2,2 μονάδων από τον δεύτερο (Antenna). Στα εμπορικά κοινά 15- 44, είναι 1ος σταθμός για 9η συνεχόμενη χρονιά με 19,0%, 0,8 της μονάδας μπροστά από το 2ο σταθμό (Antenna).  Στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης (prime time) 21:00- 24:00, το Mega είναι πρώτο για 7η συνεχόμενη χρονιά με μερίδιο 21,3%. Στα 15- 44 είναι πρώτος σταθμός για 9η συνεχόμενη χρονιά με μερίδιο 23,2%. Το 2013, τρεις από τις πέντε θέσεις στο ΤΟΠ 5 προγραμμάτων της τηλεόρασης ανήκαν στο Mega: «Master Chef 2» (32,7%), «Με τα παντελόνια κάτω» (33,4%) και «Το σπίτι της Έμμας» (32,9%). Σε ότι αφορά την ενημέρωση, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, με μερίδιο έτους 23% και αριθμό τηλεθεατών 692.000, είναι 1ο δελτίο για 7η συνεχόμενη χρονιά και η διαφορά του από το 2ο δελτίο (Antenna) ανέρχεται σε 3,4 μονάδες. Στις καθημερινές, το δελτίο συγκέντρωσε 23,3% και 710.000 αριθμό τηλεθεατών, 3,9 μονάδες μπροστά από το 2ο δελτίο (Antenna).

Το 2014 στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης (prime time) 21:00-24:00, το Mega είναι πρώτο για 8η συνεχόμενη χρονιά με μερίδιο 20%, με διαφορά 1,6 μονάδες από το δεύτερο (Alpha). Στα 15-44 είναι πρώτος σταθμός για 10η συνεχόμενη χρονιά με μερίδιο 20,3%, 2,9 μονάδες μπροστά από τον δεύτερο σταθμό (Alpha). Το 2014, η σειρά "Κάτω Παρτάλι", σημείωσε μέσο μερίδιο 51,1%, ενώ οι τηλεθεάτες που την παρακολούθησαν στο μέσο λεπτό ανέρχονται σε 2.343.000 και 3.621.000 την παρακολούθησαν έστω για 1 λεπτό. Στο εμπορικό κοινό 15-44 η σειρά σημείωσε μερίδιο 56,1%. Η σειρά κατέλαβε την 1η θέση ανάμεσα στις μεταδόσεις όλης της τηλεόρασης τόσο στο σύνολο πληθυσμού, όσο και στο εμπορικό κοινό 15-44. Επίσης, η καθημερινή prime time σειρά "Κλεμμένα Όνειρα", σημείωσε μέσο μερίδιο 34,9%, με 1.574.000 τηλεθεατές στο μέσο λεπτό και 2.425.000 τηλεθεατές που την παρακολούθησαν έστω για 1 λεπτό. Στο εμπορικό κοινό 15-44 η σειρά συγκέντρωσε μερίδιο 27,8%. Η σειρά κατέλαβε την 1η θέση (slot winner) σε σχέση με τον ανταγωνισμό στη ζώνη μετάδοσης της (Δευτ-Παρ 21:30-22:30) τόσο στο Σύνολο όσο και στα 15-44. Όσο αφορά στα ψυχαγωγικά προγράμματα, το πρόγραμμα "Just the two of us", σημείωσε μέσο μερίδιο 27,8%, ενώ το εμπορικό κοινό 15-44 το πρόγραμμα συγκέντρωσε μερίδιο 27,9%. Το πρόγραμμα κατέλαβε την 1η θέση (slot winner) σε σχέση με τον ανταγωνισμό στη ζώνη μετάδοσης της (Τετ 21:30-23:30)τόσο στο Σύνολο όσο και στα 15-44.